คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ซอรี่ เอนี่เวย์ (Sorry Anyway) – ทาทา ยัง เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซอรี่ เอนี่เวย์ (Sorry Anyway)

ซอรี่ เอนี่เวย์ (Sorry Anyway) – ทาทา ยัง

I guess I didn’t read the sign at all
You call me darling
Say that you’re in love
But it doesn’t feel like you mean it
Although I’ve never been in love before
I’m sure it must be so much more than this
Cause I’ve never been so unhappy

Everything’s wrong and backwards
Upside down
Ahh.. I’m letting you touch me but I’m cold inside
This ain’t right

[Chorus]
Sorry, I’m sorry that it’s over now
We stand alone and we know it’s gone,
Can’t live without love
It’s hard for me to know that you’ll be sorry
And I don’t wanna see you cry
No matter what I say, no matter what I do, you’ll
Be sorry anyway

I still remember how I felt that night
The stars where out and made it all seem right
I guess I fooled myself into falling
Without a shadow of a doubt
I looked straight into his eyes
And that was the night
And I really do miss that feeling

Everything’s wrong and backwards
Upside down
Ahh.. I’m letting you touch me but I’m cold inside
This ain’t right

[Chorus]

I don’t know how to be strong when it’s over
Can’t face the lonely hour
It feels so wrong but it’s right to tell you now
Oh I don’t know why, I just wanna to cry
Oh why, It’s time to let go but I want you to know I’m

[Chorus]

รวมผลงานเพลง นักร้อง ทาทา ยัง

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ ซอรี่ เอนี่เวย์ (Sorry Anyway)