คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฑูตรัก – ธานินทร์ อินทรเทพ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฑูตรัก

ฑูตรัก – ธานินทร์ อินทรเทพ

…………
เสียงอึงอื้ออล
ทุกคนประณามความรัก
ว่าโฉดชั่วนัก
รักเป็นยอดทรมานใจ
เป็นอาชกร
ของคนอกหักที่ถูกทำลาย
หากความรักมันพูดได้
มันคงน้อยใจนั่งซับน้ำตา
รักจึงได้ส่ง
ฉันเป็นฑูตมาแถลง
จัดการแจกแจง
แก้คำสำนวนยื่นฏีกา
ฟอกโจทย์จำเลย
ค้นตัวคนผิดมาลงอาญา
เชิดชูรักให้สง่า
ประดับโลกาสูงค่าแห่งใจ
เติบโต
ทุกคนต่างริเรื่องรัก
ปักเป็นชนัก
เซ็นรักเป็นสัญญาใจ
แต่หากอารมณ์
บ่มความรักให้เป็นความใคร่
ปล่อยลวงล่วงเกินหัวใจ
บั้นปลายรักก็หม่นหมาง
แล้วจะไปโกรธ
โทษรักว่าผิดได้หรือ
เมื่อเหตุก็คือ
หัวใจไม่จริงรักจึงจาง
เจาะจงตัวเธอ
หัวใจเคยเจ็บ
ระเคืองระคาง
จะลองรักฑูตดูบ้าง
เรื่องจะบาดหมาง
รับรองไม่มี

…………
แล้วจะไปโกรธ
โทษรักว่าผิดได้หรือ
เมื่อเหตุก็คือ
หัวใจไม่จริงรักจึงจาง
เจาะจงตัวเธอ
หัวใจเคยเจ็บ
ระเคืองระคาง
จะลองรักฑูตดูบ้าง
เรื่องจะบาดหมาง
รับรองไม่มี.

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง ธานินทร์ อินทรเทพ

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ ฑูตรัก