เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาวประดับใจ – ธานินทร์ อินทรเทพ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาวประดับใจ

ดาวประดับใจ – ธานินทร์ อินทรเทพ

……….
ดนตรี..4..Bars
2..3..4
ชีวิตฉันศรัทธาฉัน
รุ่งเรืองเพราะคุณ
แม่ยอดรัก
เฝ้าการุณย์ร่วมสร้าง
ชีวิตจึงเดินไปตรงทาง
ไม่อ้างว้างเพราะเธอเป็น
ดาวประดับใจ
ชีวิตเราที่จีรังเพราะสัจจะ
ต่างมานะพยายามให้อภัย
จะมีน้อยก็แบ่งปันกันได้
เพราะสองเรา
จริงใจไม่จืดจาง
ชีวิตฉันศรัทธาฉัน
รุ่งเรืองเพราะคุณ
แม่ยอดรัก
เฝ้าการุณย์ร่วมสร้าง
เรารักกันเรารักกัน
ไม่อำพราง
ไม่อ้างว้างเพราะเธอเป็น
ดาวประดับใจ
……….

รวมผลงานเพลง โดย ธานินทร์ อินทรเทพ

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง ดาวประดับใจ