คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซ้ำเติม – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซ้ำเติม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ซ้ำเติม – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ดนตรี : / C / F / Dm / G / C / Dm / F G / C /


 
แบก
C
ความเจ็บช้ำมา แบก
Em
มาตั้งไ
Am
กล เผื่อ
F
พอจะมีใคร พึ่ง
C
พา

 
เกือบ
C
ลืมความช้ำใจ เมื่อ
Em
เธอเข้า
Am
มา เข้า
F
มาคอยเยียวยา รักษา
G
ใจ


F
และแล้วทุก
G
อย่าง ก็มาแปร
Am
ผัน     
G
     
F
มันเลยต้องเ
G
จ็บ และช้ำ
Em
ใหม่    
C7
 

F
เธอทำรอย
G
เก่า ที่คน
Am
ทำทิ้งไว้
G
 ตอก
Dm
ย้ำมันลงไป ที่จุด
G
เดิม  
F
     
G
 


** 
 
ขอบ
C
คุณที่ซ้ำเติม จุด
Dm
เดิมที่เคยเจ็บ เจ็บแบบ
F
เดิม ที่เคย
G
เจอ มา
C
ก่อน

 
ขอบ
C
คุณที่ซ้ำเติม จุด
Dm
เดิมให้ยิ่งอ่อน ช่วยบั่น
F
ทอนซ้ำลง
G
ไป ที่เ
C
ดิม


 
ไม่เคย
C
จะคิดเลย ไม่
Em
เคยระ
Am
วัง ก็เล
F
ยไปจริงจัง เหมือน
C
ก่อน

 
แปลก
C
ดีที่เชื่อเธอ ว่า
Em
เธอจะแน่
Am
นอน ว่าเ
F
ธอคงจะจริง ไม่เหมือน
G
ใคร


( ซ้ำ * , ** )


E
จะเติมความหวัง สัก
Am
ครั้งลงที่ใจ 
F
เพื่อให้
G
ใจ ดีดังเ
C
ดิม

E
มาเจอความช้ำ ที่
Am
เธอให้มาเพิ่ม 
F
เธอกลับเติม ความเ
G
จ็บใจ
F
     
G
 


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / C / Dm / F G / C /


 
ขอบ
C
คุณที่ซ้ำเติม จุด
Dm
เดิมให้ยิ่งอ่อน ช่วยบั่น
F
ทอน ซ้ำลง
G
ไป ที่เ
C
ดิม


( ซ้ำ ** )

รวมผลงานเพลง โดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

ฟังเพลง ยูทูป ซ้ำเติม