คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฉันไม่แคร์ – นัดดา วิยะกาญจน์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่แคร์

ฉันไม่แคร์ – นัดดา วิยะกาญจน์

ดนตรี….
ฉันไม่แคร์จะแก่หรือตาย
ฉันไม่อายใครๆไม่แคร์
ไม่แยแสแม้โลกทลาย
ไม่ร้อนใจ
แม้มีไฟสุมทรวง.
มิใช่เมาใช่เขลาโง่งม
มิใช่ตรมซมเศร้าเขาลวง
ใช่ว่าดวงของฉันนั้นดี
ใช่ว่ามี
สินทรัพย์จนนับแสน.
ใจอยู่ที่ใจฉัน
กายอยู่ที่กายนั้น
กายใจสัมพันธ์เหนียวแน่น
มีสุขก็ตัวฉัน
มีทุกข์ก็เช่นกัน
ทุกข์ใครไหนนั้นจะทุกข์แทน ฉัน.
ฉันจึงไม่แคร์จะแก่หรือตาย
ฉันจึงไม่อายใครๆไม่แคร์
ไม่แยแสแม้โลกทลาย
ไม่ร้อนใจ
แม้มีไฟสุมทรวง.
ดนตรี….
ใจอยู่ที่ใจฉัน
กายอยู่ที่กายนั้น
กายใจสัมพันธ์เหนียวแน่น
มีสุขก็ตัวฉัน
มีทุกข์ก็เช่นกัน
ทุกข์ใครไหนนั้นจะทุกข์แทน ฉัน.
ฉันจึงไม่แคร์จะแก่หรือตาย
ฉันจึงไม่อายใครๆไม่แคร์
ไม่แยแสแม้โลกทลาย
ไม่ร้อนใจ
แม้มีไฟสุมทรวง.
ไม่ร้อนใจ
แม้มีไฟสุมทรวง.

ศิลปิน นักร้อง นัดดา วิยะกาญจน์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันไม่แคร์