คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซิมโฟนี (Symphony) – นิโคล เทริโอ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิมโฟนี (Symphony)

ซิมโฟนี (Symphony) – นิโคล เทริโอ

Baby, sweet baby, I’m walking away
Don’t look in these eyes, these tears that I hide
Don’t hold my trembling hands, you can make it ride
You’re the love of my life but I must leave you tonight

I’m breaking my own heart and that ‘s how it goes
I don’t think you know cause I love you so
I love you too much for you to be touched
By the thorns in my life, you ‘ll be hurt all so much

You’re my symphony a song of love
It’s the kind of love that’s sent from above
You’re my symphony but I can’t enjoy
Cause my hearts not ready for love

Lately I ‘ve been crazy with all of my fears
The noises I hear from the people so near
I’ve been smilimg and crying awake all night long
Singing sad songs ’till I become strong

You’re my symphony a song of love
It’s the kind of love that’s sent from above
You’re my symphony but I can’t enjoy
Cause my hearts not ready for love

Such grief in side to let you go
Will I see you again I will never know
A chance I must take, there is no other way
To save you from the pain feel today

You’re my symphony a song of love
It’s the kind of love that’s sent from above
You’re my symphony but I can’t enjoy
Cause my hearts not ready for love

You’re my symphony a song of love
It’s the kind of love that’s sent from above
You’re my symphony but I can’t enjoy
Cause my hearts not ready for love

เจ้าของผลงานเพลง โดย นิโคล เทริโอ

ฟังเพลง ยูทูป ซิมโฟนี (Symphony)