เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฉันยังคงอยู่ – นูโว เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันยังคงอยู่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันยังคงอยู่ – นูโว

ดนตรี : / C#m / F#m / ( 4 ครั้ง )


C#m
เคยดำดิ่งลึกลงไปลึก
F#m
ลงไปในแผ่นน้ำ
C#m
ทะเลกว้างไกลสีคราม งดงามด้วย
F#m
หมู่ฝูงปลา
C#m
 

เวลาผ่านพ้นไม่นาน ฝูงป
F#m
ลาซมซานอ่อน
C#m
ล้า ทะเลหม่นมัวสายตา ด้วย
F#m
มือปัญญาของค
C#m


ดนตรี : / C#m / F#m / ( 4 ครั้ง )/ C#m B / A Ab / ( 6 ครั้ง )


C#m
ผู้
B
คนทำ
A
มึนเต็ม
Ab
ฝั่ง 
C#m
รุก  
B
ราน
A
พื้น 
Ab
ทราย
C#m
คลื่น โ
B
คลน
A
ก็โหมก
Ab
ระหน่ำ
C#m
ซ้ำ  เ
B
ติมใ
A
จ  
Ab
หาย


** 
C#m
ฉันยังค
B
งอยู่
A
 เฝ้า
Ab
ดูความแปลผัน
C#m
 ฉันยังค
B
งอยู่
A
ท่ามก
Ab
ลางความเปลี่ยนไป

C#m
ฉันยังค
B
งอยู่
A
ด้วยใ
Ab
จที่หวั่นไหว
C#m
 ฉันยังค
B
งอยู่
A
 ด้ว
Ab
ยใจที่หม่นหมอง


ดนตรี : / C#m B / A Ab / ( 4 ครั้ง )/ C#m / F#m / ( 2 ครั้ง )


C#m
ยังดำดิ่ง
F#m
ลึกลงไป หัว
C#m
ใจครวญคราวขื่น
F#m
ขม  
C#m
ทะเลหม่
F#m
นมัวทรุดโทรม ไ
C#m
ม่มีใครเหลือบเหลี
F#m
ยวแล


( ซ้ำ * , ** , ** )


C#m
ยังคงร่ำ
F#m
ร้องกันไป เห็น
C#m
ใจทะเลเถิ
F#m
ดคน 
C#m
ทะเลและ
F#m
ปลาทุกข์ทนเพรา
C#m
ะคนไม่เคยเห็น
F#m
ใจ

ศิลปิน โดย นูโว

ฟังเพลงใหม่ ฉันยังคงอยู่