เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๊บจุ๊บรักนะ – น้องแตน อรณา เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๊บจุ๊บรักนะ

จุ๊บจุ๊บรักนะ – น้องแตน อรณา

จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

อยากได้ยินเสียงนี้จังเลย
อ๊ะ ๆๆๆ อย่านิ่งเฉย มาบอกรักกันหน่อย
ได้ไหมเถอะน่า น่า ๆ อย่าช้าหนูคอย มาบอกรักกันหน่อย
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

ไม่ได้เจ้าชู้ แต่หนูชอบนะ
อยากได้ยินเสียงจ๊ะตลอดเวลาเลย
ขอเสียงหน่อย อ๊ะ ๆๆ อย่านิ่งเฉย มาบอกกันเลย
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

จะขึ้นรถเหรือว่าลงเรือ
จะไปใต้ไปเหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก
จะอยู่ที่ไหน ใกล้ไกลหรือเมืองนอก ก็อยากได้ยินเสียงบอก
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

อยากได้ยินเสียงนี้จังเลย
อ๊ะ ๆๆๆ อย่านิ่งเฉย มาบอกรักกันหน่อย
ได้ไหมเถอะน่า น่า ๆ อย่าช้าหนูคอย มาบอกรักกันหน่อย
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

ไม่ได้เจ้าชู้ แต่หนูชอบนะ
อยากได้ยินเสียงจ๊ะตลอดเวลาเลย
ขอเสียงหน่อย อ๊ะ ๆๆ อย่านิ่งเฉย มาบอกกันเลย
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

จะขึ้นรถเหรือว่าลงเรือ
จะไปใต้ไปเหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก
จะอยู่ที่ไหน ใกล้ไกลหรือเมืองนอก ก็อยากได้ยินเสียงบอก
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บรักนะ

รักนะ

ศิลปิน ของ น้องแตน อรณา

ฟังเพลง online จุ๊บจุ๊บรักนะ