เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จันทร์ยังเต็มดวง – บอดี้สแลม เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จันทร์ยังเต็มดวง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จันทร์ยังเต็มดวง – บอดี้สแลม

ดนตรี : / Dsus2 Dmaj7 / D9 Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )/ Em7 A7 /


Dsus2
ดึกดื่นคืนไหน มอ
Bm7
งฟ้าไม่เห็นจันทร์ 
Em7
ไม่เจอะเจอกัน ให้รู้
A7
ไว้ว่ายังไม่หายไป                  

Dsus2
แค่หมอก
Dmaj7
บังตา แค่แผ่น
Bm6
ฟ้ากั้นเอาไว้ ด้
Em7
วยความห่างไกล ถึงมองไม่เ
A7
ห็น


 
อยากให้
G
รู้ ว่า
F#m
จันทร์ยังส่องแ
Bm7
สง ยังฉ
Em7
ายลงมาที่เธอไม่เคยห่าง
A7
หาย

 
ค่ำคืน
G
นี้ แม้เมฆห
F#m
มอกจะกั้น
Bm7
ไว้ แค่ไ
Em7
หน   ให้
Gm
รู้ไว้ว่าจันทร์ยังเต็มดวง


ดนตรี : / Dsus2 Dmaj7 / D9 Dmaj7 /


Dsus2
อยู่ห่างเพียงใด แ
Bm7
ต่ฉันก็เหมือนเคย 
Em7
ไม่เจอกันเลย แ
A7
ต่รู้ไหมว่าฉันยังไม่หายไป                  

Dsus2
แค่อยู่ไกล
Dmaj7
ตา แค่แผ่น
Bm6
ฟ้ากั้นเราไว้ 
Em7
แต่ยังห่วงใยเหมือนเดิมเส
A7
มอ


 
อยากให้
G
รู้ ฉัน
F#m
ยังไม่เปลี่ยนไ
Bm7
ป    ยังรั
Em7
กเพียงเธอ ยังคิดถึงกันเส
A7
มอ

 
ค่ำคืน
G
นี้ แม้ไม่อ
F#m
าจได้พบไ
Bm7
ด้เจอะเจ
Em7
อ    ให้
Gm
รู้ไว้ว่าฉันยังคงเดิม


ดนตรี : / Em7 / A7 / Dsus2 / Bm7 /

ดนตรี : / Em7 / A7 / Dsus2 Dmaj7 / Bm6 / Em7 / A7 /


 
อยากให้
G
รู้ ฉันยั
F#m
งไม่เปลี่ยนไ
Bm7
ป    ยัง
Em7
รักเพียงเธอ ยังคิดถึงกันเส
A7
มอ                  

 
ค่ำคืน
G
นี้ แม้ไม่อ
F#m
าจได้พบ
Bm7
เธอ แม้ไ
Em7
ม่ได้เจอ แม้ไม่มีเธอข้าง
A7
กาย

 
ให้เธอ
G
รู้ ฉัน
F#m
ยังไม่เปลี่ยน
Bm7
ไป

 
ความ
Em7
รักจากใจฉัน ยังเหมื
Gm
อนพระจันทร์ดว
A7
งนั้นที่ยังเต็มด
Dsus2
วง

 
ความ
Em7
รักจากใจฉัน ยังเหมื
Gm
อนดวงจันทร์ที่
A7
ไม่เคยเปลี่ยนไป


ดนตรี : / Dsus2 Dmaj7 / D9 Dmaj7 / ( 2 ครั้ง )/ Dsus2 /

ศิลปิน นักร้อง บอดี้สแลม

ฟังเพลง จันทร์ยังเต็มดวง