เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ชีวิตเป็นของเรา – บอดี้สแลม เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตเป็นของเรา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ชีวิตเป็นของเรา – บอดี้สแลม

Bm7
คนเราจะมีพรุ่ง
D
นี้ได้อี
G
กกี่วั
Bm7
น เวลามีเห
D
ลือกันเ
G
ท่าไหร่ 
Bm7
คนเราจะมีลมห
D
ายใจอี
G
กกี่ค
Bm7
รั้ง ใครจะรู้
D
     
G
 

Bm7
คนเรายังมีสม
D
องที่แ
G
ตกต่างกั
Bm7
น ยังมีความฝั
D
นได้ม
G
ากมาย 
Bm7
คนเราจะมีชีวิ
D
ตแล้วไ
G
ม่ได้ใ
Bm7
ช้ คงน่าเ
D
สียดาย
G
 


Bm
ต้องขออภัยจริงจริง ที่ฉันไม่ได้ไป
G
ด้วย กับเส้นทาง
F#m
ของใคร ที่เขาคิดว่าดี

Bm
วันนี้ไม่ได้เดินตาม แต่ฉันก็เ
G
ต็มที่ กับเส้นทาง
F#m
ของฉัน วันนี้


D
ชีวิตจะเป็นแ
A
บบไหน คงต้องเลื
Bm
อกเอา ก็ตัวข
G
องเราก็ใจของใครของมัน

D
ชีวิตที่เป็นแ
A
บบนี้ คงไม่ว่า
Bm
กัน ก็ชีวิต
G
มันเป็นของเรา


ดนตรี : / D /


Bm7
คนเราจะมีพรุ่ง
D
นี้ได้
G
อีกกี่
Bm7
วัน เวลามีเห
D
ลือกันเ
G
ท่าไหร่ 
Bm7
คนเราจะมีลมห
D
ายใจอี
G
กกี่ค
Bm7
รั้ง ยังไม่
D
รู้เลย
G
 


Bm
ให้คิดที่ทำตามใคร ก็รู้ว่าคงดีแ
G
น่ แต่เกิดมา
F#m
ทั้งที ต้องทำที่ใจอยาก

Bm
ชีวิตที่เป็นตัวเอง ก็รู้ว่ามั
G
นแย่ แต่มันต้อง
F#m
ขอลองสักครั้ง


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


D
     
A
 มันต้องเลื
Bm
อกเอา ก็ตัว
G
ของเราก็ใจของใครของมัน

D
 ชีวิตที่เป็นแบบ
A
นี้ คงไม่ว่ากัน
Bm
   กับชี
G
วิตที่ยังมี ชีวิตที่อยากเป็น ชีวิตมันเป็นของเรา


ดนตรี : / Bm / ( 4 ครั้ง )

ศิลปิน ของ บอดี้สแลม

ฟังเพลง mp3 ชีวิตเป็นของเรา