คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ดัม-มะ-ชา-ติ – บอดี้สแลม เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดัม-มะ-ชา-ติ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดัม-มะ-ชา-ติ – บอดี้สแลม

แกร่งดัง
Em
เช่นภูผา ใหญ่และสูงเสียดฟ้า หนึ่งชี
C
วิตคือธรรมดา

กี่รอย
Bm
แผลยินดีรับมา ในคราที่
A
โลกโหดร้าย

ไม่หลีก
Em
หนีไปไหน ไม่เคยคิดหวั่นไหว ตระหง่าน
C
ไว้ให้ใครได้ชื่นชม

หนึ่ง
Bm
ชีวิตท่ามกลางคลื่นลม มีปะ
A
ปนดีร้าย


ดนตรี : / Em / ( 8 ครั้ง )


แต่งเติม
Em
สีและสัน ด้วยห่าฝนจากฟ้า แต่งขอบ
C
ผาด้วยไฟของเมฆดำ

เปรียบพา
Bm
ยุที่โหมกระหน่ำ ดังปลายพู่
A
กันสั่นไหว

ความโหด
Em
ร้ายวันนี้ เจ็บและช้ำคราวนี้ กอดเก็บ
C
ไว้และจำให้ขึ้นใจ

เหมือนดั่งวัน
Bm
ไหนที่เคยสวมกอด วันที่
A
แสนงดงาม


ความ
Em
จริงจากฟ้า ขีดไว้ให้โลก
C
สวยงาม เศษส่วนภู
Bm
ผาที่โดนกัดกร่อน มันยัง
A
คงสอนใจ


ดนตรี : / Em / Em / C / C / Bm / Bm / A / A / ( 2 ครั้ง )


ยามค่ำ
Em
คืนท้องฟ้ามีดวงจันทรางดงามสดใส กี่รอย
C
แผลที่เคย ถูกก้อนหินทำลาย

บาดรอย
Bm
ลึกเกิดเป็นทางกว้างใหญ่ให้เห็น กระ
A
ต่ายบนฟ้าแสนไกล


ความจริงจาก
Em
ฟ้า ขีดไว้ให้โลก
C
สวยงาม เศษส่วนภู
Bm
ผาที่โดนกัดกร่อน มันยัง
A
สั่งและสอน

ให้มีชี
Em
วิต ยอมรับกับความ
C
ผันแปร อาจเคย
Bm
แพ้ และต้องเจ็บปวด

มีรอยความ
A
ผิดหวัง และคราบน้ำตา


ดนตรี : / Em7 / ( 8 ครั้ง )

ดนตรี : / Em / Em / C / C / Bm / Bm / A / A / ( 2 ครั้ง )


ดนตรี : /


( ซ้ำ * )


Em
 
C
 
Bm
 
A
มันยังสั่งสอนหัว
Em
ใจ  
C
 
Bm
 
A
มันคือความจริงจากฟ้า


ดนตรี : / Em7 / ( 8 ครั้ง )


ดนตรี : /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง บอดี้สแลม

ฟังเพลง ยูทูป ดัม-มะ-ชา-ติ