คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ด้วยกัน – บอดี้สแลม เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยกัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ด้วยกัน – บอดี้สแลม

Em7
แปลก ที่ฉั
Bm7
นเคย เ
Cadd9
จอ เรื่องราวร้อย
Em7
พัน   ชี
Bm7
วิตที่ ผ่
Cadd9
าน

Em7
เหนื่อยอ่อ
Bm7
นล้าเพีย
Cadd9
งใด ในใจยั
Em7
งคิด  ชี
Bm7
วิตคงแ
Cadd9
หลกสลาย
Am7
 แต่สุด
Bm7
ท้ายก็ผ่านมา
Cadd9
จนวันนี้


G
หลับตาทีไรยัง
Am7
ร้องหัวใจที่
Bm7
มืดหม่น และอีกเท่า
Cadd9
ไรที่ยังต้องท
D
นเก็บไว้

G
เปิดตาทีไรยัง
Am7
เห็นหน้าเธอ ก็
Bm7
ชื่นใจ เพียงไ
Cadd9
ด้รู้ว่าเรามี
D
กันและกัน

Em7
อีกกี่คืน
Am7
วัน บนทางแสน
Cadd9
ไกลเท่าไร
Cm7
 เราจับมือไว้ ด้วยกัน


ดนตรี : / Em7 D / Cadd9 / ( 2 ครั้ง )


Em7
เหตุ และ
Bm7
ผลมันมี
Cadd9
 เรื่องราวร้อย
Em7
พัน เปลี่ย
Bm7
นพ้นเวี
Cadd9
ยนผ่าน

Em7
จะดี หรือ
Bm7
ร้ายเพีย
Cadd9
งใด เจ็บปวดแค่
Em7
ไหน ความ
Bm7
หวังยังไม่
Cadd9
แหลกสลาย

Am7
และสุด
Bm7
ท้ายเราต่าง
Cadd9
ก็คงได้รู้
D
     
Am7
  กับชีวิ
Bm7
ตเดินทางอย่
Cadd9
างมีความหมาย


G
หลับตาทีไรยัง
Am7
ร้องหัวใจที่
Bm7
มืดหม่น และอีกเท่า
Cadd9
ไรที่ยังต้องท
D
นเก็บไว้

G
เปิดตาทีไรยัง
Am7
เห็นหน้าเธอ ก็
Bm7
ชื่นใจ เพียงไ
Cadd9
ด้รู้ว่าเรามี
D
กันและกัน

Em7
อีกกี่คืน
Am7
วัน บนทางแสน
Cadd9
ไกลเท่าไร
Cm7
 


A
หลับตาทีไรยัง
Bm7
ร้องหัวใจที่
C#m7
มืดหม่น และอีกเท่า
Dadd9
ไรที่ยังต้องท
E
นเก็บไว้

A
เปิดตาทีไรยัง
Bm7
เห็นหน้าเธอ ก็
C#m7
ชื่นใจ แค่เพียงไ
Dadd9
ด้รู้ว่าเรามีกั
E
น   แ
F#m
ละกัน

 
อีกกี่คื
Bm7
นวันบนทาง
Dadd9
แสนไกลเท่าไ
Dm7
ร ( อีกไกลแค่ไหน )


 
เปรียบดังโลก
A
นี้คือห้องเรียนแห่ง
Bm7
ชีวิต ได้
C#m7
หยุดได้คิดได้ลองได้เ
Dsus2
รียนรู้  
E
 

 
มีวันพรุ่ง
A
นี้มีเราคอยเ
Bm7
ฝ้าดู บนท
C#m7
างที่แสนไกล 
Dsus2
เราจับมือไ
E
ว้ด้วย
A
กัน  
Bm7
         
C#m7
 

Dsus2
จะผ่านมันไ
E
ปด้วย
A
กัน  
Bm7
         
C#m7
         
Dsus2
            
E
 

 
อาจมีบางค
A
รั้งโลกดูช่าง
Bm7
โหดร้าย ใน
C#m7
วันที่ไม่เป็นไปอย่
Dsus2
างใจฝัน  
E
 

 
มีเธอกับ
A
ฉันก้าวเดินไปพ
Bm7
ร้อมกัน บน
C#m7
ทางที่แสนไกล
Dsus2
 เราจับมือไ
E
ว้ ด้วย
Amaj7
กัน

รวมผลงานเพลง ของ บอดี้สแลม

ฟังเพลง ด้วยกัน