เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จะทำยังไง – บอย โกสิยพงษ์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะทำยังไง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะทำยังไง – บอย โกสิยพงษ์

ดนตรี : / Dmaj7 / Bm7 / Bbmaj7 / G A / A /


Dsus2
คิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝัน ไม่เคยหวัง ไม่เคย
Bm7
คิด จริงจังอะไร

 
แค่แอบหลง
Bbmaj7
รักเธอเล่นเล่น ตามลำพัง
C
ข้างเดียว ใน
Dsus2
หัวใจ


 
แต่เมื่อ
Em
มา     
Fm
รู้สึก    
F#m
  นึกอีก
G
ที เมื่อ
F#m
รู้ตัวอีก
G
ที ฉันก็
Em
รัก จนลึกข้าง
A
ใน


** 
 
ฉันจะมอง
Dsus2
หน้าเธอยังไง ( ให้
Dmaj7
ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิด
Bm7
เผยอะไรอะไรที่มีให้เธอรู้ )

 
ฉันจะ
Em
พูดคุยยังไง ( 
EmM7
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้น
Asus4
พบว่าฉันแอบ
A
รักอยู่ )

Bm7
กลัวจะทำ
A
ให้เธอลำบาก ถ้า
G
หากว่าเธอได้รู้

Em
และฉันนั้นควรทำยัง
Asus4
ไง ถ้าหัวใจขอ
A
งฉัน ( มันหยุดไม่อยู่ )


ดนตรี : / Em / Asus4 A /


 
รู้ดีว่าไม่
Dsus2
ควรฝัน ไม่ควรหวัง ไม่ควร
Bm7
คิดจริงจังอะไร

 
แม้ว่าเธอไ
Bbmaj7
ม่เคยบอก ฉันก็
C#
รู้ดีว่าเธอ
Dsus2
มีใคร


( ซ้ำ * , ** )


 
อยากจะ
Bm
ขอบอก อยากที่จะร้องบอก

 
อยากจะเ
BmM7
ปิดเผย อยากจะเฉลย อยากจะเปิดใจเลยตรงตรงไม่ต้องหลอก

G
ว่าฉันนั้นต้อง
F#m
เจ็บปวดขนาด
Em
ไหน ที่ต้อง
A
พูดและต้องฝืนและก็แกล้งทำตรงกันข้ามกับหัวใจ


 
ฉันจะมอง
Dsus2
หน้าเธอยังไง ( ให้
Dmaj7
ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิด
Bm7
เผยอะไรอะไรที่มีให้เธอรู้ )

 
ฉันจะ
Em
พูดคุยยังไง ( 
EmM7
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้น
Asus4
พบว่าฉันแอบ
A
รักอยู่ )

 
ฉันจะมอง
Dsus2
หน้าเธอยังไง ( 
Dmaj7
ให้ใจข้างในปิดไว้ไม่ต้องเปิด
Bm7
เผยอะไรอะไรที่มีให้เธอรู้ )

 
ฉันจะ
Em
พูดคุยยังไง ( 
EmM7
ที่จะไม่ทำให้ใจของเธอนั้
Asus4
นพบว่าฉันแอบ
A
รักอยู่ )

Bm7
กลัวจะทำ
A
ให้เธอลำบาก ถ้า
G
หากว่าเธอได้รู้

Em
และฉันนั้นควรจะทำยัง
Asus4
ไง ถ้าจากนี้หัว
A
ใจฉันหยุดไม่อยู่


( ซ้ำ *** )

ศิลปิน นักร้อง บอย โกสิยพงษ์

Related Posts

ฟังเพลง mp3 จะทำยังไง