คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ – บอย โกสิยพงษ์ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ – บอย โกสิยพงษ์

ดนตรี : / G / G / C / G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / D / C / D / C / D / C / Am / D /

ดนตรี : / G / G / C / G / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / D / C / D / C / D / C / Am / D / G / G /


Em
 
และนี่คือเสียง
Bm
เพลงที่มาจากใจ
C
 

เธอจะอยู่ที่ไหน ขอจงได้
G
รับรู้

Em
 
หากเธอมีทุกข์ ร้อน
Bm
ใดตอนที่ฉันไม่อยู่

C
 
อยากให้เธอรู้ ว่ายังมี 
Am
ฉันยืนอยู่ข้างเธอ
D7
 


** 
 
จะ
G
ยืนอยู่ตรงนี้ จะ
Bm
รอเธอตรงนี้ เพื่อเ
C
ธอคนเดียว

 
ไม่ว่าท
G
างจะคดเคี้ยว 
Bm
ทางจะลดเลี้ยวเท่า
C
ไร

 
จะน
G
านสักเพียงไหน ยาว
Bm
นานสักเพียงไหน

จะน
C
าน นานเท่าไหร่

 
ยัง
G
คงเก็บเธอไว้ จะ
Bm
เก็บเธออยู่ในใจเส
C
มอ


ดนตรี : / G / Bm / C / C / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / C / D / Bm / Em / C / D / G / G /


( ซ้ำ * , ** )


G
     
Bm
        
C
     
D7
อยู่ในใจเส
G
มอ  
Bm
        
C
     
D7
อยู่ในใจเส
G
มอ

Bm
        
C
     
D7
อยู่ในใจเส
G
มอ  
Bm
        
C
     
D7
อยู่ในใจเสมอ


ดนตรี : / G / G / C / G /

ศิลปิน โดย บอย โกสิยพงษ์

Related Posts

ฟังเพลง mp3 จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ