คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ซุปเปอร์เมา – บุปผา สายชล คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซุปเปอร์เมา

ซุปเปอร์เมา – บุปผา สายชล

..ฉันไม่ใช่ซุปเปอร์แมน
แต่ฉันเป็นซุปเปอร์เมา
เกลียดความรักซุปเปอร์เปา
จึงดื่มเหล้าซุปเปอร์ไป
ฉันนี่คือซุปเปอร์เมา
ไม่ขอเอารักฝากใคร
เกลียดคนรักซุปเปอร์ไว
ที่ผลักไสซุปเปอร์เมา
ดื่มให้ใจที่เกลียด
เกลียดเหยียดหยามพวกเรา
ดื่มให้คนรักเก่า
เก่าที่รักไม่จริง
ดื่มให้ใจที่เกลียด
เกลียดเหยียดหยามพวกเรา
ดื่มให้คนรักเก่า
เก่าที่รักไม่จริง
ฉันนี่คือซุปเปอร์เมา
ไม่ขอเอารักแอบอิง
เกลียดความรักความไม่จริง
เกลียดชายหญิงที่ใจเบา.
..ดื่มให้คนชั่งเกลียด
เกลียดพวกซุปเปอร์เมา
ดื่มให้คนชั่งเกลียด
เกลียดพวกซุปเปอร์เมา.

ดนตรี……….
..ฉันไม่ใช่ซุปเปอร์แมน
แต่ฉันเป็นซุปเปอร์เมา
เกลียดความรักซุปเปอร์เปา
จึงดื่มเหล้าซุปเปอร์ไป
ฉันนี่คือซุปเปอร์เมา
ไม่ขอเอารักฝากใคร
เกลียดคนรักซุปเปอร์ไว
ที่ผลักไสซุปเปอร์เมา
ดื่มให้ใจที่เกลียด
เกลียดเหยียดหยามพวกเรา
ดื่มให้คนรักเก่า
เก่าที่รักไม่จริง
ดื่มให้ใจที่เกลียด
เกลียดเหยียดหยามพวกเรา
ดื่มให้คนรักเก่า
เก่าที่รักไม่จริง
ฉันนี่คือซุปเปอร์เมา
ไม่ขอเอารักแอบอิง
เกลียดความรักความไม่จริง
เกลียดชายหญิงที่ใจเบา
..ดื่มให้คนชั่งเกลียด
เกลียดพวกซุปเปอร์เมา
ดื่มให้คนชั่งเกลียด
เกลียดพวกซุปเปอร์เมา
“ซุปเปอร์เมา” วู้หุหุหู๊..

เจ้าของผลงานเพลง โดย บุปผา สายชล

ฟังเพลง online ซุปเปอร์เมา