เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จากรัก – บุษยา รังสี เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากรัก

จากรัก – บุษยา รังสี

…ดนตรี.6.Bars…4…5…
6…รักจากไป.ใจหาย
.สุดหมาย.มาหายห่าง
.กลัวรักชืด.จืดจาง
.จะหม่นจะหมาง.จางใจ…
.รักจากไป.ใจหวิว..
.ลมพริ้ว.ก็ครวญใคร่..
.ลมเอ๋ยผ่าน.เลยไป..
.เหตุใด.ไม่พารัก…
..โอ้.รักเคยหวาน.
.ก่อนเคยชื่นบาน.สมานสมัคร…
.ครั้นเมื่อร้าง.ห่างรัก
.ช่างเศร้าโศรกนัก
.หวนหัก.เมื่อรักไกล…
.รักจากไป.ใจหมอง
.ร่ำร้อง.จนหมองไหม้
.โอ้รักพรากจากไป
.แต่ยังห่วงใย.ไม่จาง.
..ก่อนเคยรักกัน
.แท้จริง.ไม่ทิ้ง.ไม่ขว้าง
.ถึงจะชิด.หรือจะห่าง
.รักไม่ร้าง.แรมเลย.
.ดนตรี.6.Bars.4…5…
6…รักจากไป.ใจหาย
.สุดหมาย.มาหายห่าง
.กลัวรักชืด.จืดจาง
.จะหม่นจะหมาง.จางใจ.
.รักจากไป.ใจหวิว
.ลมพริ้ว.ก็ครวญใคร่
.ลมเอ๋ยผ่าน.เลยไป
.เหตุใด.ไม่พารัก…
..โอ้.รักเคยหวาน
.ก่อนเคยชื่นบาน.สมานสมัคร…
.ครั้นเมื่อร้าง.ห่างรัก

.ช่างเศร้าโศรกนัก
.หวนหัก.เมื่อรักไกล.
.รักจากไป.ใจหมอง
.ร่ำร้อง.จนหมองไหม้
.โอ้รักพรากจากไป
.แต่ยังห่วงใย.ไม่จาง..
..ก่อนเคยรักกัน
.แท้จริง.ไม่ทิ้ง.ไม่ขว้าง
.ถึงจะชิด.หรือจะห่าง
.รักไม่ร้าง.แรมเลย.

เจ้าของผลงานเพลง โดย บุษยา รังสี

ฟังเพลงสด จากรัก