เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดอกไม้รำพึง – บุษยา รังสี รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้รำพึง

ดอกไม้รำพึง – บุษยา รังสี

..ดนตรี.4.Bars..2..3..
4..เห็น เห็น ดอกไม้
.อยู่เพียง ใกล้มือ
.จะยึดจะถือก็คงเอื้อมถึง
.ไฉนชะแง้ มัวแลรำพึง
.เอื้อมถึง แล้วไยไม่เด็ดไปดม
.แม้นคิดใฝ่หา แต่ตาเพียงมอง
.จะเคล้าจะครอง ก็คงไม่สม
.ถึงแม้นไม่คว้า เอาไปเชยชม
.ดอกไม้ หรือลอยให้ดมดม
.ถึงมือ..
.ดอกไม้ สวย ๆ อย่างนี้
.แย้ม ๆ ยวนยี
.ชวน ให้เด็ดไปถือ
.โธ่เอ๋ยไม่กล้าเฝ้าช้า รามือ
.คนกล้าเขาก็จะยื้อ ยื้อ
.แย่งไปครอง
.แหงน ๆ หน้าซม
.เฝ้าตรม ทำไม
.ดอกไม้เจียมใจ
.เฝ้ารอ สนอง
.โธ่ หรือ ดอกไม้
.ไม่งาม ดังปอง
.ดอกไม้ ใจหม่นหมอง หมอง
.จนต้องรำพึง
.ดอกไม้ สวย ๆ อย่างนี้
.แย้ม ๆ ยวนยี
.ชวน ให้เด็ดไปถือ
.โธ่เอ๋ยไม่กล้าเฝ้าช้า รามือ
.คนกล้าเขาก็จะยื้อ ยื้อ

.แย่งไปครอง
.แหงน ๆ หน้าซม
.เฝ้าตรม ทำไม
.ดอกไม้เจียมใจ
.เฝ้ารอ สนอง
.โธ่ หรือดอกไม้
.ไม่งาม ดังปอง
.ดอกไม้ใจหม่นหมอง หมอง
.จนต้องรำพึง………

ผลงานเพลง โดย บุษยา รังสี

ฟังเพลงสด ดอกไม้รำพึง