เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ถึงพี่ – บุษยา รังสี เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถึงพี่

ถึงพี่ – บุษยา รังสี

…ดนตรี.4.Bars.2…3…
4…หาดงาม.ยามเห็น
.เหมือนเช่น.ครั้งมา
.คู่ชื่นชีวา.แล้วเริงร่า.แจ่มใส
.ผิดเพียง.วันนี้.
.หนอพี่.แสนไกล..
.แม้นมีพี่ใกล้..
.คงได้.พลอย.ชม
.หมู่เรือใบน้อย.ทยอยเข้าฝั่ง
.ดั่งนก.คืนรัง
.เห็นแล้วช่าง.ขื่นขม
.พี่เคยเชยชิด.สมจิตภิรมย์.
.เหมือนวิมานล่ม.ไม่สมดวงใจ
..โครมครืน.คลื่นหวน.ทวนฝั่ง
.ดั่งเพลงที่พี่กล่อม
.อารมณ์จึงน้อม.ถึงพี่
.ผู้มีแต่ฝังใจ
.ลมโชยโปรยพรม
.เหมือนดังพี่ชม
.สุขสมเพียงละเมอ.ไป
.มองดู ทางไหน
.ชื่นใจดั่งมี.พี่ชิดเชย..

..ดนตรี.16.Bars.14..15
16..โน่นทิว.มะพร้าว
.ไหวราว.ครื้นเครง
.ได้ลม.บรรเลง..
.เหมือนดังเร่ง.พี่เอ๋ย..
.โปรดมา.เถิดหนา..
.เพราะว่า.เหมือนเคย..
.เหมือนคำที่เอ่ย.เฉลย.ลอยมา…

ผลงานเพลง ของ บุษยา รังสี

ฟังเพลง online ถึงพี่