เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชาวนานิยม – ประทีป ขจัดพาล คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชาวนานิยม

ชาวนานิยม – ประทีป ขจัดพาล

…หัวนาเอย
หัวนาเอย หัวนาเอย..
…..ดนตรี…..
..ตื่นเถิดชาวนา
ท่านใช่ต่ำเพียงดิน
ท่านคือผู้นำของแผ่นดิน
ท่านคือคนที่ทำนา
…หัวอกชาวนา
ร้าวรานระบม
ไอ้พวกนายทุนนิยม
มันสุขสมบนเรี่ยวแรงคนจน
ไอ้พวกผู้ดีเลวร้าย
มันขายชาติ
ให้จักวรรดิ์นิยม
ข่มเหงสิทธิเสรีไทย
อธิปไตยมันให้เขาย่ำยี
หัวนาเอย หัวนาเอย
หัวนาเอย..
…..ดนตรี…..
..ตื่นเถิดชาวนา
ท่านใช่ต่ำเพียงดิน
ท่านคือผู้นำของแผ่นดิน
ท่านคือความหวังทั้งมวล

…ข้าวไม่มีราคา
ไม่ต้องขายให้ใคร
เก็บดอกเหงื่อที่รินไหล
เก็บไว้หล่อเลี้ยงแผ่นดิน
..ตื่นเถิดชาวนา
เพื่อแผ่นดินไทย
จัดตั้งกองทัพชาวนาไทย
ขับไล่จักวรรดิ์นิยม
หัวนาเอย หัวนาเอย
หัวนาเอย..
……ดนตรี……
..ตื่นเถิดชาวนา
ท่านใช่ต่ำเพียงดิน
ท่านคือผู้นำของแผ่นดิน
ท่านคือความหวังทั้งมวล
…ข้าวไม่มีราคา
ไม่ต้องขายให้ใคร
เก็บดอกเหงื่อที่รินไหล
เก็บไว้หล่อเลี้ยงแผ่นดิน
ตื่นเถิดชาวนา
เพื่อแผ่นดินไทย
จัดตั้งกองทัพชาวนาไทย
ขับไล่จักวรรดิ์นิยม
หัวนาเอย หัวนาเอย
หัวนาเอย..

เจ้าของผลงานเพลง ของ ประทีป ขจัดพาล

ฟังเพลง online ชาวนานิยม