เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฉันไม่ได้ ใครก็ต้องไม่ได้ – ปาน ธนพร แวกประยูร เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่ได้ ใครก็ต้องไม่ได้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันไม่ได้ ใครก็ต้องไม่ได้ – ปาน ธนพร แวกประยูร

ดนตรี : / Am G / F Em / Dm / G /


Am
 ไม่ให้เธอ
F
เป็นของใคร
G
 ไม่แบ่งให้
E
ใช้ไม่ครองร่วม
Am
กัน  ไม่
D7
ยอมมีวันที่
G
แยก กันไกล

Am
 จะกีดกัน
F
เธอทุกทาง
G
 จะขัดและ
E
ขวางจะเป็นเหมือน
Am
ไฟ เผา
D7
ใครให้เอื้อมมือ
G
มาไม่ถึง


 
ตรง
Dm
นี้ฉันคือที่
F
หนึ่ง 
C
จงจำให้
Am
ซึ้ง     
D7
หัวใจ
G
 


** 
 
ถ้าฉันไม่
F
ได้ ไม่ว่า
G
ใครก็ต้องไม่
C
ได้เธอ
Am
  เพราะ
Dm
ฉันมีเธอที่
G
เป็นเหมือนลม
Am
หายใจ

 
จะผิดก็
F
รับ จะบาปก็
G
พร้อม แต่
E
ฉันไม่ยอมให้
Am
ใคร    
D7
 ถ้าหากจะแพ้ก็ขอแค่
F
ตาย 
G
อยู่ข้าง
Am
เธอ


Am
 หากมีใคร
F
ทรมาน
G
 ต้องไม่ใช่
E
ฉันคนเดียวปวด
Am
ร้าว เพราะ
D7
เขาก็จะต้อง
G
รับ มันไป

Am
 บ่วงกรรมทำ
F
มาด้วยกัน
G
 ดลใจให้
E
ฉันต้องเป็นเหมือน
Am
ไฟ เผา
D7
ใครให้เอื้อมมือ
G
มาไม่ถึง


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Am G / C G Am G / Dm G / A /


 
คน
Dm
นี้ต้องเป็นที่
F
หนี่ง 
C
จงจำให้
Am
ซึ้ง     
D7
หัวใจ
G
 


 
ถ้าฉันไม่
F
ได้ ไม่ว่า
G
ใครก็ต้องไม่
C
ได้เธอ
Am
    ไม่
Dm
ว่าจะเจอน
G
รกขุมที่เท่า
Am
ไหร่

 
มันผิดก็
F
รับ มันบาปก็
G
เห็น แต่
Em
ฉันไม่เป็นฝ่าย
Am
ไป     
D7
 ถ้าหากจะแพ้ก็ขอ
F
แค่ตาย 
G
อยู่ข้าง
Am
เธอ    
G
 

F
 ถ้าผิดจาก
Em
นี้ก็ขอสิ้น
Dm
ใจ     
G
 ต่อหน้า
C
เธอ

ผลงานเพลง โดย ปาน ธนพร แวกประยูร

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ ฉันไม่ได้ ใครก็ต้องไม่ได้