เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดวงไฟในคืนแรม – ปาน ธนพร แวกประยูร คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงไฟในคืนแรม

ดวงไฟในคืนแรม – ปาน ธนพร แวกประยูร

ค่ำคืนที่อ้าง ว้าง
บนทางที่เดียว ดาย
ฉันเดินอย่างหวั่น ไหว
จุดหมายยังมืดมน
ไม่มีดวงดาว
ทอแสงจากเบื้องบน
มาช่วยนำทางคน หลงทาง

เหลือเพียงแต่ความ หวัง
เลือนรางและยาว ไกล
เช้ายังอีกนาน มั้ย
มันท้อไปทุกอย่าง
เหมือนยิ่งเดินไป
จุดหมายก็ยิ่งห่าง
จวนล้มลงบนทาง
อย่างอ่อนล้า.

เธอ
เธอเป็นเหมือนดัง ดวงไฟ
ส่องแสงเป็นประกาย
สุดสายตา
แหละคืนนี้
เมื่อมีเธอ เข้ามา
ก็กลายเป็นค่ำคืน แห่งแสงไฟ
.รักเธอนะ เธอให้ความ มั่นใจ
เพราะเธอนะ
ทำให้ฉันมีแรงใจ
ไม่กลัวความ มืดมิด
ไม่กลัวคืน ไหน ไหน
ถ้ารู้ว่าข้างกาย จะมีเธอ.
เหลือเพียงแต่ความ หวัง
เลือนรางและยาว ไกล
เช้ายังอีกนาน มั้ย
มันท้อไปทุกอย่าง
เหมือนยิ่งเดินไป
จุดหมายก็ยิ่งห่าง
จวนล้มลงบนทาง
อย่างอ่อนล้า.

เธอ
เธอเป็นเหมือนดัง ดวงไฟ
ส่องแสงเป็นประกาย
สุดสายตา
แหละคืนนี้
เมื่อมีเธอ เข้ามา
ก็กลายเป็นค่ำคืน แห่งแสงไฟ
.รักเธอนะ เธอให้ความ มั่นใจ
เพราะเธอนะ
ทำให้ฉันมีแรงใจ
ไม่กลัวความ มืดมิด
ไม่กลัวคืน ไหน ไหน
ถ้ารู้ว่าข้างกาย จะมีเธอ.
ค่ำคืนนี้
เมื่อมีเธอ เข้ามา
ก็กลายเป็นค่ำคืนที่มีความ หวัง
ชีวิตนี้
เมื่อมีเธอ ร่วมทาง
ก็เหมือนกับคนที่อ้างว้าง

มีดวงไฟ ในคืนแรม

เจ้าของผลงานเพลง โดย ปาน ธนพร แวกประยูร

Related Posts

ฟังเพลง online ดวงไฟในคืนแรม