คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันเหงา – ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันเหงา

ฉันเหงา – ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ฟ้าใกล้สว่างแล้ว
แว่วเสียงสกุณา
ฉันเพิ่งตื่นนิทรา
ลืมตาได้ไม่นาน
นกตัวหนึ่งเกาะไม้
คล้ายรอคู่ขับขาน
เสียงมันเศร้ากังวาน
เห็นมันคอยอยู่นาน บินไป
ฉัน เหมือนนกตัวนั้น
ฝัน เฝ้าคอยคู่ใจ
เขาไปอยู่ที่ไหน
เห็นไหมดวงตะวัน ฉันเหงา
ใกล้ค่ำนกบินมา
ท้องฟ้าเริ่มเงียบเหงา
นกตัวเก่าซึมเซา
เฝ้าคอยคู่เช่นเรา
นกตัวนั้นหลับตา
คิดว่ามันคงเหงา
นกก็เหมือนกับเรา
เศร้าด้วยความขื่นขม เพียงใด
แสงจันทร์เริ่มสลัว
หัวใจเริ่มสลาย
เขาไปอยู่ที่ไหน
เห็นไหมจันทร์เจ้าขา ฉันเหงา

ใกล้ค่ำนกบินมา
ท้องฟ้าเริ่มเงียบเหงา
นกตัวเก่าซึมเซา
เฝ้าคอยคู่เช่นเรา
นกตัวนั้นหลับตา
คิดว่ามันคงเหงา
นกก็เหมือนกับเรา
เศร้าด้วยความขื่นขม เพียงใด
แสงจันทร์เริ่มสลัว
หัวใจเริ่มสลาย
เขาไปอยู่ที่ไหน
เห็นไหมจันทร์เจ้าขา ฉันเหงา
เขาไปอยู่ที่ไหน
เห็นไหมจันทร์เจ้าขา ฉันเหงา

ศิลปิน นักร้อง ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันเหงา