เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดีใจใจดี – ปู จารุณี สุขสวัสดิ์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดีใจใจดี

ดีใจใจดี – ปู จารุณี สุขสวัสดิ์

ดีใจ ไม่ใช่ใจดี
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
INTRO…………
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
บอกว่าเบื่อ ก็ยอมให้ไป
เอาอะไร ทำให้ทุกอย่าง
ใจ ดี อย่างนี้
ยังกลับหาว่าดำ
ยินยอม ยกเธอให้ใคร
แต่มัน จำใจ ต้องทำ
ก็ทำตาม ต้องการทุกคำ
ต้องเจ็บปวด อยู่ทุกวัน
ดันมองว่าฉันใจดี
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดู คล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
อาจได้หลับได้นอนน้อยไป
เลยเข้าใจ
ความหมายแปลกๆ
ใจ ดี อย่างนั้น
ยังว่าฉันไม่แฟร์
ยินยอม ยกเธอให้ใคร
แต่ใจจริงๆ แล้วแคร์
เธอเองไม่เคยเหลียวแล
ถ้าเจ็บปวดแต่ต้องแฟร์
มันแปลว่าฉันใจดี
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
ยินยอม ยกเธอให้ใคร
แต่มัน จำใจต้องทำ
ก็ทำตาม ต้องการทุกคำ
ต้องเจ็บปวด อยู่ทุกวัน
ดันมองว่าฉันใจดี
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี
บางครั้งบางที
อาจจะดูคล้าย
ใจ ดี ไม่ใช่ดีใจ
เธอทิ้งกันไป
ใจ มันปวด แทบตาย
ดี ใจ ไม่ใช่ใจดี

ศิลปิน นักร้อง ปู จารุณี สุขสวัสดิ์

ฟังเพลง ยูทูป ดีใจใจดี