คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฉันโง่เอง – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันโง่เอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันโง่เอง – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ดนตรี : / Em D / C D / Em D / C / ( 2 ครั้ง )


Em
 พูดมา
D
เลย หากเธอ
C
คิดจะมีคน
Em
ใหม่  
D
ตามสบาย ถ้า
C
เธอจะ
B
ไปจาก
Em
ฉัน

ไม่เป็น
D
ไร เมื่อไม่
C
เหลืออะไรให้
Em
กัน  จะ
D
ทรมาน
C
มองหน้า
B
กันอยู่ทำ
Em
ไม


ดนตรี : / Em D / C D / Em D / C /


Em
 
D
นาน แต่ว่า
C
ฉันไม่กล้าพูด
Em
ไป  
D
ยอมทำใจ เพราะ
C
กลัวเธอ
B
ไปจาก
Em
ฉัน

ช้ำยัง
D
ไง ก็เก็บเอา
C
ไว้คนเดียวทุก
Em
วัน  
D
มันทรมาน จน
C
แทบจะ
B
ขาด
Em
ใจ


ดนตรี : / C D / Em D / C D / Em D / C /


** 
แต่วัน
C
นี้ หัวใจ
G
มันว่างเปล่า ไม่มี
D
เรื่องราว ทิ้งร่อง
Em
รอยไว้ให้

ไม่มี
C
เหลือ เหลือให้
G
คนหลายใจ ฉันมัน
D
โง่ไป โง่ที่
C
ยอม ให้
D
เธอทำกับ
Em
ฉัน

โง่ที่
C
ยอม รัก
D
คน ไม่มี
G
ใจ 
D
 


ดนตรี : / C / Em / D / Em / C / Em / D / C D /

ดนตรี : / Em / C D / Em / C D / Em / Em / Em / Em / D C /


( ซ้ำ * , ** , ** )


ดนตรี : / Em / Em / C D / C D /


ดนตรี : /

เจ้าของผลงานเพลง ของ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ฟังเพลง online ฉันโง่เอง