คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ตัวสำรอง – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัวสำรอง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตัวสำรอง – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ดนตรี : / A / F#m / D / E / ( 2 ครั้ง )


A
 แล้วเธอ
F#m
ก็ไป ฉันยังเสีย
D
ดาย คนเคยเ
E
คยรักกัน

A
 รู้ตัวตั้งน
F#m
าน ก็เตรียมใจไว้ก่
D
อน ไอ้เ
E
รามันตัวสำรองคนหนึ่ง


ดนตรี : / A / F#m / D / E /


A
 แล้วเธอ
F#m
ก็ไป พบใครคน
D
ใหม่ เจอตัวจ
E
ริงสมใจ

A
 ฉันเองเข้า
F#m
ใจ ถึงวันก็ต้อง
D
ไป  ไ
E
ปตามทางที่เธอ


 
ย่อ
A
มรู้ดี
F#m
        
Bm
ใครคนที่
E
ถูกใจเธอ
A
หลาย
F#m
อย่าง

Bm
ใครจะเหมาะ
E
สมควรคู่
A
พอ รวม
C#m
เป็นชีวิตใหม่
F#m
        
E
  ก็ข
D
อให้เป็นตัวจ
E
ริง


** 
 
เธ
A
อรู้ดี
F#m
        
Bm
ใครคนที่
E
ถูกใจเธอ
A
หลาย
F#m
อย่าง

Bm
ใครจะเหมาะ
E
สมควรคู่
A
พอ รวม
C#m
เป็นชีวิตใหม่
F#m
        
E
  ก็ข
D
อให้เป็นตัวจ
E
ริง


ดนตรี : / A / F#m / D / E /


A
 ฉันคงต้อง
F#m
เจ็บ ช้ำใจนิดห
D
น่อย นานนาน
E
ไปก็ลืม

A
 และเธอคง
F#m
เจ็บ ก็ทำใจไว้ห
D
น่อย  
E
ไปตามทางที่เธอ


( ซ้ำ * , ** , ** )

ศิลปิน โดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ฟังเพลง สบายๆ ตัวสำรอง