เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ถึงลูกถึงคน – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถึงลูกถึงคน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ถึงลูกถึงคน – พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ดนตรี : / Gm Eb / F Dm F / Gm Eb / F Bb Am /


Gm
 ปากมัน
Eb
ขม โดนข่ม
F
เหงอยู่ ( 
Dm
โดน    
F
ข่ม  
Gm
เหง ) เก็บกด
Eb
ไว้มันพูดไม่
F
ออก ( 
Bb
พูด  
Am
ไม่     
Gm
ออก )

 
แต่คราว
Eb
นี้ทนไม่ไ
F
หวหรอก ( 
Dm
ทน    
F
ไม่  
Gm
ไหว ) ทนไม่
Eb
ไหวจะทนทำ
F
ไม  
Bb
     
Am
 


** 
Eb
 ถึงลูกถึง
F
คนเลยก็ดี
Eb
 แตกหักเสีย
F
ที ให้มัน
F#
รู้


Gm
ต้องให้มัน
Eb
รู้กัน
F
บ้าง
Dm
        
F
     
Gm
จะดีจะ
Eb
ร้าย ไม่
F
ตายหรอก
Bb
     
Am
 

Gm
ต้องให้มัน
Eb
รู้กัน
F
บ้าง
Dm
        
F
  ให้เ
Eb
ขาทำข้างเดียวเสีย
F
นาน


ดนตรี : / Gm Eb / F /


( ซ้ำ * , ** )


*** 
Gm
ต้องให้มัน
Eb
รู้กัน
F
บ้าง
Dm
        
F
     
Gm
จะดีจะ
Eb
ร้าย ไม่
F
ตายหรอก
Bb
     
Am
 

Gm
ต้องให้มัน
Eb
รู้กัน
F
บ้าง
Dm
        
F
  ให้เ
Eb
ขาทำข้างเดียวเสีย
F
นาน ( ให้
Eb
เขาทำข้างเดียวเสีย
F
นาน ) ให้
F#
มันรู้


ดนตรี : / Gm Eb / F Dm F / Gm Eb / F Bb Am / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ ** , *** )


Gm
ต้องให้มัน
Eb
รู้กัน
F
บ้าง
Dm
        
F
     
Gm
จะดีจะ
Eb
ร้าย ไม่
F
ตายหรอก
Bb
     
Am
 


( ซ้ำ **** , **** )

เจ้าของผลงานเพลง โดย พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ฟังเพลงฟรี ถึงลูกถึงคน