คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ชีวิตภาคค่ำ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตภาคค่ำ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ชีวิตภาคค่ำ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 
เมื่อโลกเปิด
Gm
ไฟหัวใจก็มีเสียง
F
เพลง 
Dm
ชีวิตภาคค่ำบรร
Gm
เลง    
C
 เอ้ายกแก้วชน
F
กัน


ดนตรี : / Dm / Gm / C / F / ( 2 ครั้ง )


 
ชีวิตภาค
Dm
ค่ำสำมะเลเฮฮา เสร็จจาก
Bb
งานมาเลย
C
พาชีวิต
F
มาใช้

 
แดดร่มลม
Dm
ตกยกแก้วให้เย็น
Gm
ใจ เมื่อโลกเปิดไฟ หัวใจก็มีเสียง
C
เพลง

 
ชีวิตภาคค่ำ
Dm
สำมะเลเฮฮา คุ้นหน้าคุ้น
Bb
ตาเห็นมีแต่
C
คนกัน
F
เอง

 
อีกแก้วละ
Dm
น้องเดี๋ยวจะร้อง
Gm
เพลง ชีวิตภาคค่ำบรร
C
เลง เอ้ายกแก้วชน
F
กัน


 
น้อง
F
สาวหน้าตาน่ารัก แนะนำให้รู้
Dm
จัก เครื่องดื่ม
F
เย็นเย็น

 
พอได้ผ่อน
Dm
คลายยืดสายยืดเส้น หลังจากเข็น
Gm
งานขึ้นภูเขาทั้ง
C
วัน

 
รับ
Bb
ใช้ชีวิตมาจน
F
เหนื่อย อยู่
Bb
เปื่อยเปื่อยมันหมด
C
ไฟสร้าง
F
สรรค์

 
ขอชาร์ตแบต
Dm
หน่อย แล้วค่อยว่า
Gm
กัน ช่วยเพื่อนเลิก
C
งาน ปาร์ตี้ให้สะ
F
ใจ


( ซ้ำ * )


 
บรรยา
F
กาศเครื่องดื่มก็ดี กับแกล้มที่มีคือ
Dm
ทุกข์สุขราย
F
วัน

 
เล่าสู่กัน
Dm
ฟังภาษาคอเดียวกัน เติมมิกซ์เซอร์ให้
Gm
กัน เจือจางความ
C
ทุกข์

 
เป็นคน
Bb
วัยทำงานมัน
F
เหนื่อย เซ็งเรื่อย
Bb
เปื่อยมันไม่
C
ค่อยส
F
นุก

 
ตะวันตก
Dm
ดินพักไว้ก่อนความ
Gm
ทุกข์ ปล่อยหัวใจจาก
C
คุก ชื่อว่างานกัน
F
ใหม่


ดนตรี : / Bb C / F / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Dm / Gm / C / F / ( 2 ครั้ง )


 
ชีวิตกลาง
Bb
วันหาเงินใช้
F
หนี้ ชีวิตกลาง
Bb
วันหาเงินเลี้ยง
F
แม่

 
ชีวิตจริง
Bb
จริงย่อมมีดีมี
F
แย่ แต่ที่แน่
Gm
แน่ทุกชีวิต
C
ต้องพักผ่อน
F
 


( ซ้ำ * )


Dm
ยกแก้วชน
Gm
กัน     
C
 ก็เรามันคนภาค
F
ค่ำ  
Dm
 ยกแก้วชน
Gm
กัน     
C
 ก็เรามันคนภาค
F
ค่ำ


ดนตรี : / Bb C / F / ( 2 ครั้ง )/ F /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป ชีวิตภาคค่ำ