เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยลมหายใจ – พลพล เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยลมหายใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ด้วยลมหายใจ – พลพล

ดนตรี : / D / F#m / G / D A /


 
อาจ
D
ยังไม่เคยมองเห็น อาจ
F#m
ยังไม่เป็นดั่งฝัน ชี
G
วิตที่ผ่านที่
A
ยังไม่ถึงจุด
D
หมาย
A
 

 
อาจ
D
มีที่เหนื่อยจนท้อ ก็
F#m
ยังจะขอก้าวไป ถึง
G
แม้จะไกล ไม่
A
เคยหันหลังให้
D
มัน  
A
 


 
ไม่มี
G
อะไรได้มา
A
ง่ายดาย
F#m
ที่ใจ    
Bm
ฉันรู้  ก็
Em
พร้อมจะเดินและ
E7
สู้มันต่อ
A
ไป


** 
 
เส้นทางชี
D
วิตของฉัน 
A
ถึงแม้ว่ามันไม่
Bm
โรยด้วยกลีบดอก
A
ไม้

 
แต่
G
มันเป็นทาง ที่
A
ฉันเลือกเดินด้วย
D
หัวใจ
D7
 

 
เส้นทางชี
G
วิตสายนี้ จะ
A
ขอพิสูจน์ด้วย
F#
แรง และพลัง
Bm
ใจ

 
จะ
G
เดินมุ่งไปด้วย
E7
ลมหายใจของ
A
ฉัน


 
ที่
D
ทุ่มเทไปวันนี้ ไม่
F#m
นานต้องมีวันนั้น ความ
G
ฝันที่มันได้
A
เป็นอย่างที่ตั้ง
D
ใจ  
A
 


ดนตรี : / D / F#m / G A / D A / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


 
เส้นทางชี
D
วิตของฉัน 
A
ถึงแม้ว่ามันไม่
Bm
โรยด้วยกลีบดอก
A
ไม้

 
แต่
G
มันเป็นทาง ที่
A
ฉันเลือกเดินด้วย
D
หัวใจ
D7
 

 
เส้นทางชี
G
วิตสายนี้ จะ
A
ขอพิสูจน์ด้วย
F#
แรง และพลัง
Bm
ใจ

 
จะไม่ท้อ
G
ใจ จะ
Gm
เดินมุ่งไป ฮืม
A
 ด้วยลมหายใจของ
D
ฉัน


ดนตรี : / A / D /

ผลงานเพลง ของ พลพล

ฟังเพลง ออนไลน์ ด้วยลมหายใจ