เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกคูนเสียงแคน – พวงเพชร พรสุภา เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกคูนเสียงแคน

ดอกคูนเสียงแคน – พวงเพชร พรสุภา

..โอ้ละหนอ เมืองขอนแก่น
ฟังเสียงแคนสุขใจจริงล้น
พอดอกคูนบานดอกจานก็หล่น
เหลืองเต็มต้นอร่ามงามตา
งามดั่งเมืองฟ้าอีสานบ้านเฮา
ไปยามแนไปเมืองขอนแก่น
ม่วนเสียงแคนแห่งแดนอีสาน
เที่ยวงานไหมยามลมหนาวผ่าน
ชมดอกคูนบานเมื่อเดือนเมษา
คนสวยน้องนี่นาคนงามน้องนี่เอย..
…..ดนตรี…..
..โอ้ละหนอ เมืองขอนแก่น
ฟังเสียงแคนแล้วอย่าลืมเลย
บึงแก่นนครงดงามเหลือเอ่ย
เคยชิดเชยฮักกันดูดดื่ม
อย่าลืมอย่าลืมขอนแก่นบ้านเฮา
ไปยามแนไปเมืองขอนแก่น
ม่วนเสียงแคนแห่งแดนอีสาน
เที่ยวงานไหมยามลมหนาวผ่าน
ชมดอกคูนบานเมื่อเดือนเมษา
คนสวยน้องนี่นาคนงามน้องนี่เอย..
…..ดนตรี…..
..ไปยามแนไปเมืองขอนแก่น
ม่วนเสียงแคนแห่งแดนอีสาน
เที่ยวงานไหมยามลมหนาวผ่าน
ชมดอกคูนบานเมื่อเดือนเมษา
คนสวยน้องนี่นาคนงามน้องนี่เอย..

…..ดนตรี…..
..โอ้ละหนอ เมืองขอนแก่น
ฟังเสียงแคนแล้วอย่าลืมเลย
บึงแก่นนครงดงามเหลือเอ่ย
เคยชิดเชยฮักกันดูดดื่ม
อย่าลืมอย่าลืมขอนแก่นบ้านเฮา
ไปยามแนไปเมืองขอนแก่น
ม่วนเสียงแคนแห่งแดนอีสาน
เที่ยวงานไหมยามลมหนาวผ่าน
ชมดอกคูนบานเมื่อเดือนเมษา
คนสวยน้องนี่นาคนงามน้องนี่เอย..

ผลงานเพลง นักร้อง พวงเพชร พรสุภา

ฟังเพลง online ดอกคูนเสียงแคน