คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จะรักเธอคนเดียว – พอส เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะรักเธอคนเดียว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะรักเธอคนเดียว – พอส

ดนตรี : / Csus2 / Am7 / Fmaj7 / G /


Csus2
ในวันนั้นมีแต่
Am7
ความเหงา 
Csus2
เป็นวันที่เรายัง
Am7
ไม่เข้าใจ

Csus2
ว่ารักแท้จริงเป็นอย่าง
Am7
ไร ได้แต่เก็
F
บไว้ ไว้เพี
G
ยงคนเดียว

Csus2
และวันนี้เธอมาให้
Am7
ความหมาย
Csus2
 ว่ารักแท้จริงเป็น
Am7
เช่นไร

Csus2
ที่ยังไม่เคยได้จาก
Am7
คนไหน ได้แต่เ
F
ก็บไว้ ให้เ
G
ธอคนเดียว


 
สุดที่จะ
Csus2
รัก สุดที่จะ
Am7
ตามหา รักเธอนั้น
F
มีค่า มากกว่า
G
สิ่งใด

 
อยากบอกว่า
Csus2
เธอนี้ สุดจะมี
Am7
ความหมาย และย
F
อมทุ่มเทให้ทั้งใจ เก็บไ
G
ว้ให้เธอคนเดียว

 
จะรั
F
กเธอคนเดียว จะรั
G
กเธอคนเดียว จะไม่เห
F
ลียวไม่มองใครอีกแ
G
ล้ว


Csus2
ในวันนี้มีเธอเป็น
Am7
ความหวัง 
Csus2
ในวันนี้มีเธอเป็น
Am7
พลัง

Csus2
ที่ทำให้ใจเราไม่
Am7
อ้างว้าง และจะเ
F
ก็บไว้ ให้
G
เธอคนเดียว


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Csus2 / Am7 / F / G / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Csus2 / Am7 / F / G / C /

รวมผลงานเพลง โดย พอส

ฟังเพลง สบายๆ จะรักเธอคนเดียว