คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จันทร์เหงา – พาราด็อกซ์ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จันทร์เหงา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จันทร์เหงา – พาราด็อกซ์

ดนตรี : / Cmaj7 / A7 / Dm7 / G7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Cmaj7 / A7 / Dm7 / G7 / Cmaj7 Fmaj7 / Cmaj7 /


Cmaj7
มื่อรัก  ไอ
Am7
อุ่น นุ่มละ
Dm7
มุนดังแสงจั
G7
นทร์ 
Cmaj7
ที่มากล่อม
Am7
ใจฉัน ทอ
Dm7
ฝันไปถึงเ
G7
ธอ

ขอบ
Am7
ฟ้า   
Em7
ทำให้เราห่าง
Am7
กัน   
Em7
ลมกระซิบเหงา
Am7
ฝาก

Em7
ใจคิดถึงเ
Fmaj7
ธอ   แม้
Em7
ยามที่ส
Dm7
องเราอ
G#m7
ยู่ห่างกัน
G7
 


Fmaj7
ฝ่หา   
Em7
 รัก  
Dm7
  ขอมีเ
Cmaj7
ธอชิดใกล้

Fmaj7
ตอนนี้เธอจะ
Em7
อยู่หน 
Am7
ใด  แต่
Dm7
ความ 
Fm
รัก  
G
นิรัน
Cmaj7
ดร์


** 
Cmaj7
ยังละเมอถึง
Am7
เธอแม้ยามฝัน
Dm7
มองพระจันทร์เห็น
G7
ความรักหรือเปล่า

Cmaj7
กลัวว่าเธออยู่ไ
Am7
กลใจเหน็บหนาว
Dm7
ยามที่เราห่าง
G7
กัน


ดนตรี : / Am7 / Em7 / Am7 / Em7 / Am7 / Em7

ดนตรี : / Fmaj7 Em7 / Dm7 Fm7 / G7 / G7 /


( ซ้ำ * , ** )


Cmaj7
จันทร์เจ้าเอยช่วยเ
Am7
ป็นเพื่อนยามเหงา
Dm7
คอยคุ้มครองให้เ
G7
ธอได้หรือเปล่า

Cmaj7
วอนแสงจันทร์ส่อ
Am7
งใจให้คลายหนาว
Dm7
ยามที่เธอเหงา
G7
ใจ


ว่าเธอ
Cmaj7
อยู่หนใด 
A7
ว่าตอน
Dm7
นี้อยู่กับใ
G7
คร

ว่าตอ
Cmaj7
นนี้เธออยู่แ
A7
ห่งใด พระ
Dm7
จันทร์ 
G7
ปกคลุมด้
Cmaj7
วยรัก  
A7
 

รักติดตรา
Dm7
ตรึง  
G7
 คุ้มครองให้
Cmaj7
เธอได้ปลอดภัย
A7
 ว่าเธ
Dm7
ออยู่แห่งไหน

ว่าจันทร์เ
G7
หงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เ
Cmaj7
หงา ว่าจันทร์เหงา

ว่าจันทร์เ
A7
หงา ว่าจันทร์เหงา ว่าจันทร์เ
Dm7
หงา ว่าจันทร์เห
G7
งา

ว่า
Cmaj7
จันทร์เหงา
A7
 
Dm7
รักติดต
G7
ราตรึง
Cmaj7
 ว่าเธออยู่
A7
หนใด เหงา

รวมผลงานเพลง โดย พาราด็อกซ์

มิวสิควีดีโอ เพลง จันทร์เหงา