เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่แก่ – พาราด็อกซ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่แก่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันไม่แก่ – พาราด็อกซ์

ดนตรี : / F / F / F / F / Gm / C / F /


ฉันแก่ตรงไหนฉันยังไม่
F
แก่ ฉันแก่ตรงไหนฉันยังไม่งอม

ฉันผิดตรงไหนที่ยังไม่
Gm
ยอม  
C
ฉันแก่ตรงไหนฉันแก่ตรง
F
ไหน

ดนตรี : /

ส่วนการใช้งานก็ปิ๊งเหมือน
Gm
เคย  
C
 เตะปี๊บดังปังเตะปี๊บดัง
F
ตู้ม


อย่าเห็นว่าแก่แล้ว
F
เฉย มาแหย่มาย้ำว่าฉันคน
Bb
แก่

ของแบบนี้อยู่ที่ดู
C
แล ยังสดยังปิ๊งนะเธอ
F
จ๋า

น้องน้องเค้าเอาแต่ทัก มาตกหลุมรักให้ฉันใจ
Bb
อ่อน

แต่ฉันไม่ยอมฉันไม่
C
ยอม ขอแก่ขอตายในอ้อม
F
อกเธอ


ดนตรี : / F / F / F / F / Gm / C / F /


มาอยู่ด้วยกันทุกวันทุก
F
คืน มาอยู่ด้วยกันให้มันสุขใจ

ก็อยู่กับเธอแล้วมัน
Gm
ซ่อนวัย
C
ลืมแก่ทันใดเมื่อได้
F
รักเธอ

ดนตรี : /

เค้ามองที่การใช้
Gm
งาน  
C
เตะปี๊บดังปังเตะปี๊บดัง
F
ตู้ม


อย่าเห็นว่าแก่แล้ว
F
เฉย มาแหย่มาย้ำว่าฉันคน
Bb
แก่

ของแบบนี้อยู่ที่ดู
C
แล ยังสดยังปิ๊งนะเธอ
F
จ๋า

น้องน้องเค้าเอาแต่ทัก มาตกหลุมรักให้ฉันใจ
Bb
อ่อน

แต่ฉันไม่ยอมฉันไม่
C
ยอม ขอแก่ขอตายในหัว
F
ใจเธอ


แต่ฉันไม่ยอมฉันไม่
C
ยอม จะขอแก่ขอตายในหัว
F
ใจเธอ

แต่ฉันไม่ยอมฉันไม่
C
ยอม ฉันขอแก่ขอตายในอ้อม
F
อกเธอ

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง พาราด็อกซ์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันไม่แก่