เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดาว – พาราด็อกซ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดาว – พาราด็อกซ์

ดนตรี : / E / A / B / A / F#m / B /


 
ในคืน
E
นี้มีดาวเ
A
ป็นล้านดวง แต่ใจ
F#m
ฉันมีเธอ
B7
แค่เพียงดวงเดียว

 
สอดประส
E
านสบตาเ
A
คียงข้างกัน อยากจ
F#m
ะขอจูบดาว
B7
ใต้เงาดวงจันทร์


** 
 
อยู่
C#m
ไหน บอกเธอ
A
ที่มา 
F#m
 ซบลงไออุ่นหัว
B7
ใจ และเ
E
ธอ บอกเธอ
A
ที่ไป 
F#m
ฝันคงสดใ
B7

Amaj7
รักอยู่ไม่ไ
B7
กล จากเ
E
ธอ  
E7
       
A
ร้องบอกหัวใ
B
จ มีเธ
E


 
หากคืน
E
นี้มีเราเพี
A
ยงสองคน อยากจะ
F#m
ขออยู่จนแ
B7
สงดาวจางไป

 
เก็บความ
E
รู้สึกดี
A
ที่ยิ่งใหญ่ ไม่มี
F#m
แสงแห่งใด
B7
สวยดังใจเธอ


( ซ้ำ ** )


C#m
เปรียบเธอนั้นดังหมู่ดาว
G#m
 สวยเกินกว่า รักที่
A
มี ที่ตัว
Am
ฉันให้เธอไว้ 
B
ชั่วนิรัน
B7
ดร์


ดนตรี : / E / A / B / A / F#m / B /


( ซ้ำ * , ** )


A
ร้องจากหัวใ
B
จ รักเธ
E

เจ้าของผลงานเพลง โดย พาราด็อกซ์

ฟังเพลงใหม่ ดาว