เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ชอบอะ – พี.โอ.พี เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชอบอะ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ชอบอะ – พี.โอ.พี

ดนตรี : / Am / G / D / D / ( 4 ครั้ง )


Am
มองแขนขาหู
G
ตามันลาย คล้ายคล้ายจะ
D
เดินไม่ไหว

Am
หัวใจโครมครามและกระ
G
วนกระวาย จะแทบระเ
D
บิดออกไป


เมื่อได้
F
พบเธอ และเมื่อได้เ
D
ห็นเธอ และเมื่อได้ใ
E
กล้เธอ


Am
โลกทั้งโลกเหมือนกำ
G
ลังจะหยุด สะดุดตั้ง
D
แต่เห็นแค่ข้างหลัง

Am
ยอมฉันยอมแม้อะไ
G
รจะพัง ฉันก็ไม่แ
D
คร์ไม่สน ใจแล้ว


เมื่อได้
F
พบเธอ และเมื่อได้
D
เห็นเธอ และเมื่อได้ใ
F
กล้เธอ จะเสียฟอร์มก็
G
ยอมแ
A
ล้ว


D
พูดได้เพียงคำเดียวจากใจก็คือ ชอบอะ
Bm
มอบให้เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะเธอ น่ารักอะ

G
สุดสุดแล้ว คือที่สุดของสุดแล้ว
E
ไม่มีใครเทียบกับเ
A
ธอ ได้อีกแล้ว


ดนตรี : / Am / G / D / D /


จะ
Am
เรียกว่ารักหรือหลงหรือใครจะเ
G
รียกอะไร ฉันไม่สน
D
ใจทั้งนั้น เพราะว่าฉัน


ได้
F
พบเธอ และเมื่อได้
D
เห็นเธอ และเมื่อได้ใ
F
กล้เธอ จะเสียฟอร์มก็
G
ยอมแ
A
ล้ว


D
พูดได้เพียงคำเดียวจากใจก็คือ ชอบอะ
Bm
มอบให้เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะเธอ น่ารักอะ

G
สุดสุดแล้ว คือที่สุดของสุดแล้ว
E
ไม่มีใครเทียบกับเธอ

จึงพูดได้เ
D
พียงคำเดียวจากใจว่าเธอน่ะ ใช่อะ ไม่ว่า
Bm
มองกี่ทีกี่ทีก็ น่ารักอะ

G
สุดสุดแล้ว คือที่สุดของสุดแล้ว
E
ไม่มีใครเทียบกับเธ
A
อ ได้อีกแล้ว


ดนตรี : / G / G / F#m / Bm / G / G / F#m / Bm /

ดนตรี : / D / G / G7 / F# / F# / A / A / Bm D / G /


Eb
พูดได้เพียงคำเดียวจากใจก็คือ ชอบอะ
Cm
มอบให้เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะเธอ น่ารักอะ

Ab
สุดสุดแล้ว คือที่สุดของสุดแล้ว
F
ไม่มีใครเทียบกับเ
Bb
ธอ

จึงพูดได้เ
Eb
พียงคำเดียวจากใจว่าเธอน่ะ ใช่อะ ไม่ว่า
Cm
มองกี่ทีกี่ทีก็ น่ารักอะ

Ab
สุดสุดแล้ว คือที่สุดของสุดแล้ว
F
ไม่มีใครเทียบกับเธ
Bb
อ ได้อีกแล้ว


ดนตรี : / Am / G / D / D / ( 4 ครั้ง )/ A /

ผลงานเพลง โดย พี.โอ.พี

ฟังเพลงใหม่ ชอบอะ