คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จำใจจำจาก – มรว ถนัดศรี-พิทยา รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำใจจำจาก

จำใจจำจาก – มรว ถนัดศรี-พิทยา

..ดนตรี.4.Bars..3..4..
ญ.เห็น ดาว จะเคลื่อน
.เห็น เดือน จะคล้อย
.เหมือนใจ จะพลอย
.ลอยลับ ดับสลาย
ช.เหมือนใจพี่ ขาดหาย
.เสีย ดาย จำใจจำจาก
.พี่ ต้องพราก
.จาก ขวัญ กานดา
ญ.คงนับวัน ละห้อย
.หลง คอย หา
ช.คอย คิดถึงพี่บ้างหนา
.เจ้า คอย แล้ว
.พี่จะมา ปลอบขวัญ
ญ.พี่ อย่า ทอดทิ้ง
.ขอให้จริง เหมือนดังคำมั่น
.ถึง วัน พี่ ต้อง มาหา….
ช.พี่ จะคอย ส่งใจฝัน
.ถึง น้อง ทุกวันไม่คลาดคลา
ญ.เกรงนานวัน หน่อยเถิดหนา
.น้อง กลัว วาจาจะกลับกลาย
ช.รัก ล้น ทรวงพี่
.ถึงนานกี่ปี ไม่มีสิ้นรัก มลาย
ญ.พี่ อย่า รักเพียงลม ลม
.ลวง ให้ น้องตรมใจตาย
ช.น้องตาย พี่ขอตายตาม
ช.พี่ จะคอย ส่งใจฝัน
.ถึง น้อง ทุกวันไม่คลาดคลา
ญ.เกรงนานวัน หน่อยเถิดหนา
.น้อง กลัว วาจาจะกลับกลาย

ช.รัก ล้น ทรวงพี่
.ถึงนานกี่ปี ไม่มีสิ้นรัก มลาย
ญ.พี่ อย่า รักเพียง ลม ลม
.ลวง ให้ น้องตรมใจตาย
ช.น้องตาย พี่ขอตายตาม…..

ศิลปิน นักร้อง มรว ถนัดศรี-พิทยา

ฟังเพลงใหม่ จำใจจำจาก