เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่โอเค – มอส ปฏิภาณ เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันไม่โอเค

ฉันไม่โอเค – มอส ปฏิภาณ

ดนตรี 8 ห้อง..6…
7…8 ฉันไม่โอเค
ที่เธอทำไม่สนใจ
ฉันไม่โอเค
ที่เธอ เธอจะทิ้งฉันไป
ฉันไม่โอเค
ที่เธอ เที่ยวไปคบใครต่อใคร
อย่างนี้ ฉันไม่ยอม
ถ้าคนอื่นอื่น
จะทำ คงไม่ว่ากัน
ถ้าคนอื่นอื่น
จะไป เอาเหอะไปได้เลย
ก็คนอื่นอื่น
กับเธอ มันไม่เหมือนกันนี่นา
น่านานา หน่าน่านา ก็มีแต่คนใจร้าย
ถึงจะทำกันขนาดนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
ฉันว่าเธอออกจะใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำ กันกันได้แบบนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
เพราะว่าเธอใจดี
เพราะเธอใจดี รู้ว่าใจดี
ฉันไม่โอเค
ถ้าเรา เป็นแค่เพื่อนกัน
ฉันไม่โอเค
ถ้ากลาย เป็นลูกเสือสำรอง
ฉันไม่โอเค
ถ้าเธอจะไม่รัก จะไม่มอง
น่านานา หน่าน่านา ก็มีแต่คนใจร้าย
ถึงจะทำกันขนาดนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
ฉันว่าเธอออกจะใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำ กันกันได้แบบนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
เพราะว่าเธอใจดี
เพราะเธอใจดี รู้ว่าใจดี
ดนตรี 12 ห้อง..10…
11…12 ฉันไม่โอเค
ถ้าเรา เป็นแค่เพื่อนกัน
ฉันไม่โอเค
ถ้ากลาย เป็นลูกเสือสำรอง
ฉันไม่โอเค
ถ้าเธอจะไม่รัก จะไม่มอง
น่านานา หน่าน่านา ก็มีแต่คนใจร้าย
ถึงจะทำกันขนาดนั้น

แต่เธอไม่ทำฉัน
ฉันว่าเธอออกจะใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำ กันกันได้แบบนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
เพราะว่าเธอใจดี
เพราะเธอใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำกันขนาดนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
ฉันว่าเธอออกจะใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำ กันกันได้แบบนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
เพราะว่าเธอใจดี
เพราะเธอใจดี
คนใจร้าย แต่เธอไม่ทำฉัน
คนใจร้าย แต่เธอไม่ทำฉัน
เพราะเธอใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำกันขนาดนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
ฉันว่าเธอออกจะใจดี
คนใจร้าย
ถึงจะทำ กันกันได้แบบนั้น
แต่เธอไม่ทำฉัน
เพราะว่าเธอใจดี
เพราะเธอใจดี

ศิลปิน โดย มอส ปฏิภาณ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันไม่โอเค