เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จุฬาตรีคูณ – มัณฑณา โมรากุล เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุฬาตรีคูณ

จุฬาตรีคูณ – มัณฑณา โมรากุล

ข้าแต่คงคา จุฬาตรีคูณ
ดวงใจข้าอาดูร หนักเอย
ความงามวิไล
ข้ามิได้ปรารถนา
ข้าชังนักหนา เจ้าเอย
..เพราะชนนีข้าวิไล
จึงถูกสังเวยเสียในสายชล
ด้วยรักเอย
จุฬาตรีคูณ ชนนีชีพสูญ
ในสายจุฬาตรีคูณ นี่เอย
..ดารารายเลิศโสภา
ข้าไม่นำพา
เพราะกลัวว่าจะถูกสังเวย
โปรดสาบสรรค์
ขอให้โฉมอันน่าเชย
สิ้นสวยเลยไร้ค่า
..ให้ข้าน่าชัง
สิ้นหวังชื่นชม
ขอให้ไร้ผู้นิยม นำพา
ขอให้สมใจในปรารถนา
นะจุฬาตรีคูณ เจ้าเอย.

..ดนตรี…
..ดารารายเลิศโสภา
ข้าไม่นำพา
เพราะกลัวว่าจะถูกสังเวย
โปรดสาบสรรค์
ขอให้โฉมอันน่าเชย
สิ้นสวยเลยไร้ค่า
..ให้ค่าน่าชัง
สิ้นหวังชื่นชม
ขอให้ไร้ผู้นิยม นำพา
ขอให้สมใจในปรารถนา
นะจุฬาตรีคูณ เจ้าเอย..

ศิลปิน ของ มัณฑณา โมรากุล

ฟังเพลง ออนไลน์ จุฬาตรีคูณ