เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ฉันคนเดียวที่รู้ – มัสคีเทียร์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันคนเดียวที่รู้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันคนเดียวที่รู้ – มัสคีเทียร์

ดนตรี : / Bb / Gm / F / Eb / ( 2 ครั้ง )


Bb
  วันที่ต้องร้างลาจาก
F
ไกล เจ็บปวดจากใครเขานิน
Gm
ทา ใครนำความรักคืนกลับ
Eb
มา คืนสู่เธอคน
Bb
นี้

 
เธอคนที่ฉันคอยห่วง
F
ใย เจ็บปวดจนใจเริ่มชิน
Gm
ชา จนเธอนั้นไร้แรงศรัท
Eb
ธา จนแทบใจสลาย

ดนตรี : /  


 
แค่อยากให้เธอรู้
Bb
ไว้ วัน
Gm
นี้ถ้าไม่มี
F
ใคร เธอ
Eb
ลุกขึ้นยืนไม่
Bb
ไหว ให้
Gm
ฉันนั้นคอยเฝ้า
F
ดู    
Eb
 


Bb
  เธอจะไปหวังในสิ่ง
F
ใด คอยทำอะไรเพื่อคน
Gm
อื่น จนในบางครั้งเธอกลับ
Eb
ลืม ดูแลตัวเธอ
Bb
เอง

 
ไม่อยากให้เธอนั้นต้องปวด
F
ใจ อย่าเอามาใส่ใจเรื่องบาง
Gm
สิ่ง ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือมะ
Eb
รืน ฉันอยู่ไม่ไปไหน

ดนตรี : /  


 
แค่อยากให้เธอรู้
Bb
ไว้ วัน
Gm
นี้ถ้าไม่มี
F
ใคร เธอ
Eb
ลุกขึ้นยืนไม่
Bb
ไหว ให้
Gm
ฉันนั้นคอยเฝ้า
F
ดู    
Eb
 

 
ไม่แคร์ว่าใครจะ
Bb
มอง ฉัน
Gm
รู้ว่าเธอคือ
F
ใคร ความ
Eb
รักของเธอยิ่ง
Bb
ใหญ่ และ
Gm
ฉันคนเดียวที่
F
รู้    
Eb
 


Cm
สิ่งที่ใครเห็น กับ
Bb
สิ่งที่เธอเป็น วัน
Cm
นี้เรื่องราวมากมาย อาจ
Bb
มีเรื่องราวร้ายร้าย

 
ไม่
Cm
ทิ้งเธอไว้ลำพัง แต่
Bb
ขอให้เธอได้ฟังเอา
Eb
ไว้  
F
 


( ซ้ำ * )


 
ฉันคนเดียวที่
Bb
รู้    
Gm
ฉันคนเดียวที่
F
รู้    
Eb
ฉันคนเดียวที่
Bb
รู้    
Gm
ฉันคนเดียวที่
F
รู้    
Eb
ฉันคนเดียวที่
Bb
รู้

รวมผลงานเพลง โดย มัสคีเทียร์

ฟังเพลง mp3 ฉันคนเดียวที่รู้