เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากจร – ม๊อง สนทะเล เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากจร

จากจร – ม๊อง สนทะเล

… ก่อนจากลา เห็นขวัญตา
เธอยังมาส่ง ฉันยังคงซึ้งใจ
รักเธอไม่เลือน ก่อนจากกัน
ซับน้ำตาที่มันไหลเปื้อน
ยังเฝ้าเตือน
ให้ฉันนึกจิตไหวหวั่น
..จากกันหนา นะขวัญตาชีวาของพี่
ไม่กี่ปี นี้นานช้า จะมาพบกัน
อย่าลืมเลือน ความรักเอยที่เคย
สัมพันธ์ จะมาพบกันเฝ้ารอวัน
ด้วยใจรักเธอ เวลาที่ผ่านไป
โอ้ทำไมถึงนานเสียจัง
อยากจะมาพบเธอ ดั่งหวังเฝ้าคอย
เวลาที่ลับล่วง
แต่ดวงใจฉันยังเฝ้ารอ กลับมาแล้ว
ที่รักจะขอซบใจ จากกันนานนะขวัญตา
ชีวาของพี่ จวนสามปี
แล้วนี่หนาที่ลาร้างไกล อีกปีเดียว
ขอให้เธอรอฉันให้ได้ ขอดวงใจ
ของเธอคิด จิตถึงกัน
..จากกันนานนะขวัญตาชีวาของพี่
ไม่กี่ปี นี้นานช้าจะมาพบกัน
อย่าลืมเลือน ความรักเอ๋ย
ที่เคยสัมพันธ์ จะมาพบกัน
เฝ้ารอวันด้วยใจรักเธอ เวลาที่ผ่านไป
โธ่ทำไมถึงนานเสียจัง
อยากจะมาพบเจอ ดังหวังเฝ้าคอย
เวลาที่ลับล่วง แต่ดวงใจ
ฉันยังเฝ้ารอ กลับมาแล้ว
ที่รักจะขอซบใจ จากกันนานนะขวัญตา
ชีวาของพี่ จวนสามปี แล้วนี่หนา
ที่ลาร้างไกล อีกปีเดียว
ขอให้เธอรอฉันให้ได้ ขอดวงใจ
ของเธอคิด จิตถึงกัน..

เจ้าของผลงานเพลง โดย ม๊อง สนทะเล

ฟังเพลงสด จากจร