คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ดวงชีวัน – ม.ร.ว ถนัดศรี เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงชีวัน

ดวงชีวัน – ม.ร.ว ถนัดศรี

ดนตรี….
..ดวงชีวันคือ
พระจันทร์ขวัญใจโลก
ดวงชีวันนั้นคือโชค
นำชีพฉัน
ดวงชีวันคือสร้อยทอง
คล้องรักมั่น
ดวงชีวัน
ฉันรักเธอ รักยิ่งดวงใจ
ฉันรักเธอยิ่งกว่าดินถวิลฟ้า
ฉันรักเธอยิ่งกว่าปลารักธาราใส
ฉันรักเธอ
ซื่อต่อเธอจนสุดใจ
ฉันรักเธอทุกชาติไป
ดวงชีวัน

ดนตรี……
..ฉันรักเธอยิ่งกว่าดินถวิลฟ้า
ฉันรักเธอยิ่งกว่าปลารักธาราใส
ฉันรักเธอ
ซื่อต่อเธอจนสุดใจ
ฉันรักเธอทุกชาติไป
ดวงชีวัน..

เจ้าของผลงานเพลง ของ ม.ร.ว ถนัดศรี

ฟังเพลง ดวงชีวัน