คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย – ยิ้ม แย้มสุพรรณ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย

ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย – ยิ้ม แย้มสุพรรณ

ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
…ดนตรี..
ตุ๊ย ตุ่ย มันตุ่ยอีกแล้ว
พี่อย่าเพิ่งแซว
น้อง ตั้งตัวอยู่.
ตก ใจ เป็นอะไรไม่รู้
อาการ ไม่สู้
เห็นพี่อยู่ แต่ไกล.
ตุ๊ย ตุ่ย เริ่มตุ่ยแต่ต้น
ลุกลี้ ลุกลน
เหมือนคนเป็นไข้.
ใจสั่น หัวสั่น ไม่ไหว
ท้องไส้วุ่นวาย
มือไม้เริ่มเย็น.
ตุ๊ย ตุ่ย ลุยตุ่ยในท้อง
เห็นพี่นั่งมอง
น้องก็ ใจเต้น
ตุ่ยตรงนี้ ตุ่ยตรงนั้น
มันก็เด่น
น้องไม่อยากเป็น
แต่มันก็ตุ่ย อยู่ได้
ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
…ดนตรี..
ตุ๊ย ตุ่ย ใจเต้นตัวเต้น
แบบที่พี่เห็น
น่ะตื่นเต้น กระติ๊บหาย
เหงื่อออก พูดไม่ออก ตาลาย
พักก่อนได้ไหม
ให้เหงื่อระเหย
เคยไหม ใครเคยตุ๊ยตุ่ย
เข้ามาตุ๊ยตุ่ย
ให้ฉลุย ให้เฉลย
ช่วยกันลุ้น
นะช่วยกันลุ้น อย่างเคย
อย่าให้ตุ๊ยตุ่ยเลย
พี่เอย น้อง อาย
ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
…ดนตรี..
ตุ๊ย ตุ่ย มันตุ่ยอีกแล้ว
พี่อย่าเพิ่งแซว
น้อง ตั้งตัวอยู่.
ตก ใจ เป็นอะไรไม่รู้
อาการ ไม่สู้
เห็นพี่อยู่ แต่ไกล.
ตุ๊ย ตุ่ย เริ่มตุ่ยแต่ต้น
ลุกลี้ ลุกลน
เหมือนคนเป็นไข้.
ใจสั่น หัวสั่น ไม่ไหว
ท้องไส้วุ่นวาย
มือไม้เริ่มเย็น.
ตุ๊ย ตุ่ย ลุยตุ่ยในท้อง
เห็นพี่นั่งมอง
น้องก็ ใจเต้น
ตุ่ยตรงนี้ ตุ่ยตรงนั้น
มันก็เด่น
น้องไม่อยากเป็น
แต่มันก็ตุ่ย อยู่ได้
ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
…ดนตรี..
ตุ๊ย ตุ่ย ใจเต้นตัวเต้น
แบบที่พี่เห็น
น่ะตื่นเต้น กระติ๊บหาย
เหงื่อออก พูดไม่ออก ตาลาย
พักก่อนได้ไหม
ให้เหงื่อระเหย
เคยไหม ใครเคยตุ๊ยตุ่ย
เข้ามาตุ๊ยตุ่ย
ให้ฉลุย ให้เฉลย
ช่วยกันลุ้น
นะช่วยกันลุ้น อย่างเคย
อย่าให้ตุ๊ยตุ่ยเลย
พี่เอย น้อง อาย
ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ย ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ตุ่ยตุ่ย ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย
ต๊ะดุ๊ยต๊ะดุ๊ย ต๊ะดุ๊ยตุ๊ยตุ่ย

เจ้าของผลงานเพลง โดย ยิ้ม แย้มสุพรรณ

ฟังเพลง ยูทูป ตุ๊ยตุ๊ยตุ่ย