เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ชั่วนิจนิรันดร – รณชัย ถมยาปริวัฒน์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชั่วนิจนิรันดร

ชั่วนิจนิรันดร – รณชัย ถมยาปริวัฒน์

Intro……….
..ฉัน รัก เธอ แม้เทียบเสมอ กับดวงชีวิต
รัก เธอ ชั่ว นิจ นิรัน-ดร
แม้ เธอห่างไกล ใจก็หวง ห่วง นิวรณ์
ถึง แม้ ม้วย มรณ์ ไม่ ถอน รักที่มี
รัก ฉัน มั่น เหมือนดังตะวัน มั่นรักฟากฟ้า
รัก ดัง หมู่ ปลา รักวา-รี
เหมือน ดังกับแหวน แสนจะรักแก้ว มณี
เหมือน ขุนคีรี สวาทพื้น ดินเดียวกัน
..มาก มาย ราวกับห้วง มหรร-ณพ
มิ รู้ จบ ดัง กับ มี ทำ นบ กั้น
แต่ มั่น คง เหมือน ดั่งสิงขร ซ้อน แผ่นดินนั้น
ทั้ง ความซื่อสัตย์ มัด ใจคงมั่น ดั่ง
ตะวันซื่อต่อฟ้า
ฉัน รัก เธอ แท้จริงเสมอ ไม่ลวงให้หลง
รัก ฉัน มั่น คง ดังวาจา
เห็น ใจเถิดหนอ ขอมอบไว้ ให้ สัญญา
ฉัน จะ บู ชา ชั่ว นิจ นิรัน-ดร
ชั่ว นิจ นิรัน-ดร ชั่ว นิจ นิรัน-ดร

รวมผลงานเพลง โดย รณชัย ถมยาปริวัฒน์

ฟังเพลง ออนไลน์ ชั่วนิจนิรันดร