เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตกับเสียงเพลง – รณชัย ถมยาปริวัฒน์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตกับเสียงเพลง

ชีวิตกับเสียงเพลง – รณชัย ถมยาปริวัฒน์

(ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือฮือฮือ…)
(ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือฮือฮือ…)
ยาม มีสุขก็ร้องเพลง กันไป
ใจ มีสุขด้วยเสียงเพลง
ยาม เราเศร้าก็พร้อมใจ
บรรเลง
เป็น บทเพลงเพื่อกล่อมใจ
ลัน ลันลันลันลันลัน ลันลันลัน
ลันลันลันลันลา
ลันลันลันลันลาลันลันลา
เพลง ทำให้ หัวใจ ชื่นบาน
และใจ จึงต้องการ เสียงเพลง
หากใคร ไม่มีใจซึ้งในเพลง
บรรเลง
ใจก็คงเซ็งน่าเบื่อตาย
เพลง มีความหมาย อีกมากมาย
จะกล่าวถึง
ว่าเพลง ยังทำซึ้งให้รักได้
ถ้าใคร ที่บอกรัก ไม่เป็น
มัวเขินอาย ก็ร้องเพลง
ผ่านไปสู่ใจเขา ได้ฟัง
ว่ารักเธอ…
แม่ เลี้ยงลูกก็อุ้มชู กันไป
เมื่อลูก ร้องไห้แม่ร้องเพลง
แม่ ร้องเป็นหรือไม่เป็น
เสียงเพลง
ลูกได้ฟังเพลงนอนหลับไป
ลัน ลันลันลันลันลัน ลันลันลัน
ลันลันลันลันลา
ลันลันลันลันลาลันลันลา
เสียง เพลง ครวญ ชวนฝัน
นก ยัง ร้อง บรรเลงเพลง….
ลัน ลันลันลันลันลัน ลันลันลัน
ลันลันลันลันลา
ลันลันลันลันลาลันลันลา
เพลง มีความหมาย อีกมากมาย
จะกล่าวถึง
ว่าเพลง ยังทำซึ้งให้รักได้
ถ้าใคร ที่บอกรัก ไม่เป็น
มัวเขินอาย ก็ร้องเพลง
ผ่านไปสู่ใจเขา ได้ฟัง
ว่ารักเธอ…
(แม่ เลี้ยงลูกก็อุ้มชู กันไป
เมื่อลูก ร้องไห้แม่ร้องเพลง
แม่ ร้องเป็นหรือไม่เป็น
เสียงเพลง
ลูกได้ฟังเพลงนอนหลับไป)
เสียง เพลง ครวญ ชวนฝัน
นก ยัง ร้อง บรรเลงเพลง
(แม่ ร้องเป็นหรือไม่เป็น
เสียงเพลง
ลูกได้ฟังเพลงนอนหลับไป)
เสียง เพลง ครวญ ชวนฝัน
นก ยัง ร้อง บรรเลงเพลง
(แม่ ร้องเป็นหรือไม่เป็น
เสียงเพลง
ลูกได้ฟังเพลงนอนหลับไป)

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง รณชัย ถมยาปริวัฒน์

มิวสิควีดีโอ เพลง ชีวิตกับเสียงเพลง