คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซิ่งสระอี – ร๊อคสะแด่ว 3 เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิ่งสระอี

ซิ่งสระอี – ร๊อคสะแด่ว 3

ซุมผู้บ่าว เฝ้าสาวอยู่กี่
สาวต่ำหูก ลืมตีนสิ่นหมี่
หมู่เด็กน้อยซุมเล่นบักลี้
พากันท้วงเบิ่งตีนสิ่นหมี่
คักเอานี่ เบิ่งตักเอานี
คักเอานี่ เบิ่งตักเอานี
มามาเบิ่งๆๆ เบิ่งกี่
มามาเบิ่งๆๆ เบิ่งกี่
บ่าวพ่อม่ายเมียตายเดือนยี่
ลมหนาวทื่นพัดมาวีวี
ลาวหลดอยู่ผู้เดียวพี่วี่
หนาวแฮงๆนอนแข็งกีดี
แข็งกีดี ลาวแข็งกีดี
แข็งกีดี ลาวแข็งกีดี
มาเบิ่งๆ ซอยแนตี
มาเบิ่งๆ ซอยแนตี
ไทยบ้านเฮา เอาบุญข้าวจี่
เมียบอกผัวหาเงินเด้อพี่
มาฮายเข่าไปขายมื้อนี้
กะสอบน้อยมาซ่อยกันตี
เมียเทิงฮ้าย บ่ไวเอานี
โอ้ยอยากฮ้าย บ่ไวเอานี
มา ตีๆๆๆๆ มา ตีๆๆๆๆ
….ดนตรี……
อาวทิดแหล่ มาแต่ยามหลี่
เฮือนใกล้ๆ ถามได้อยู่ดี
ไปฟังบ่ ฟังลำมื้อนี้
หมอลำซิ่ง ฝ่ายหญิงเสียงดี
นุ่งสั้นๆ ลมพัดวีวี
ลม พัด ลมพัดวีวี
มา เบิ่งๆๆของดี
มา เบิ่งๆๆของดี
ไทยบ้านเฮา เอาบุญข้าวจี่
เมียบอกผัวหาเงินเด้อพี่
มาฮายเข่าไปขายมื้อนี้
กะสอบน้อยมาซ่อยกันตี
เมียเทิงฮ้าย บ่ไวเอานี
โอ้ยอยากฮ้าย บ่ไวเอานี
มา ตีๆๆๆๆ มา ตีๆๆๆๆ
….ดนตรี……
อาวทิดแหล่ มาแต่ยามหลี่
เฮือนใกล้ๆ ถามได้อยู่ดี
ไปฟังบ่ ฟังลำมื้อนี้
หมอลำซิ่ง ฝ่ายหญิงเสียงดี
นุ่งสั้นๆ ลมพัดวีวี
ลม พัด ลมพัดวีวี
มา เบิ่งๆๆของดี
มา เบิ่งๆๆของดี

เจ้าของผลงานเพลง โดย ร๊อคสะแด่ว 3

ฟังเพลง สบายๆ ซิ่งสระอี