เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ด้วยแรงอธิษฐาน – ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยแรงอธิษฐาน

ด้วยแรงอธิษฐาน – ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน

ดนตรี 7 ห้อง..6…
7… แค่เธอมองนัยน์ตา
จะเจอ ความหมาย
ไม่ยินยอมให้ใคร สิ่งใดมาขวาง
ต่อให้มีกำแพงใดใด
ปราการมากั้นกลาง
ก็ทลาย ด้วยพลังแห่งรัก
ฟ้าจะกว้างเพียงใด
ให้กว้างกว่านี้
ร้อยเท่าพันทวี ไม่อาจหยุดยั้ง
จะเสาะหา เพียงเธอคนเดียว
ด้วยใจที่มุ่งหวัง
คืนและวัน ที่เฝ้ารอ
จะกลับมา
ด้วยแรงแห่งรัก ของเรา
ที่จะมั่นคง ตลอดไป
ทุกวันทุกเวลา
อธิษฐาน ให้รักของเรา
หลอมดวงใจ ให้เรากลับมา
และสิ่งที่เป็น ความเสียใจ
เรื่องที่เคย เสียน้ำตา
คือบทเรียนที่มีค่า มีความหมาย
ให้เรายังรักกัน

ดนตรี 6 ห้อง..5…
6… ฟ้าจะกว้างเพียงใด
ให้กว้างกว่านี้
ร้อยเท่าพันทวี ไม่อาจหยุดยั้ง
จะเสาะหา เพียงเธอคนเดียว
ด้วยใจที่มุ่งหวัง
คืนและวัน ที่เฝ้ารอ
จะกลับมา
ด้วยแรงแห่งรัก ของเรา
ที่จะมั่นคง ตลอดไป
ทุกวันทุกเวลา
อธิษฐาน ให้รักของเรา
หลอมดวงใจ ให้เรากลับมา
และสิ่งที่เป็น ความเสียใจ
เรื่องที่เคย เสียน้ำตา
คือบทเรียนที่มีค่า มีความหมาย
ให้เรายังรักกัน

ศิลปิน ของ ละคร ด้วยแรงอธิษฐาน

ฟังเพลงสด ด้วยแรงอธิษฐาน