เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน – ละคร เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน

ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน – ละคร

ฉัน มอง ไปยังฟากฟ้า ไกล
ดาว ดวง หนึ่ง
ทอแสง เป็นประกาย
ภู ผา งาม
ใต้แสงดาว ที่พร่างพราย
ดั่ง อยู่เคียง ข้าง กัน
ดวง ดา รา ลอยชิดผา ชัน
เพียง มุม มอง
ที่เห็น เป็นอย่างนั้น
ดาว น้อย ลง
ก็คง เป็นเพียงภาพ ฝัน
สิ่ง ที่เห็น นั้นลวงตา
ดาวที่สุดปลายฟ้า
ภูผา สี เงิน
ช่างห่างไกลเหลือเกิน
ไม่มีวันได้พบ กัน
เหมือนกับเธอ แหละฉัน
แม้จะรักกันเท่า ใด
แต่วันหนึ่งฉัน คงต้อง ไป
ดังเช่นดาวลอยลับ ไกลสู่ฟ้า
. โปรด อย่าถาม
ว่าฉัน เป็นใคร
ไม่ต้องรู้ ว่ามา จากไหน
ขอเพียงแค่ ตอนนี้
ฉัน มี เธอใกล้
อยากหยุดเวลาไว้ อย่างนี้
ดาวที่สุดปลายฟ้า
ภูผา สี เงิน
ช่างห่างไกลเหลือเกิน
ไม่มีวันได้พบ กัน
เหมือนกับเธอ แหละฉัน
แม้จะรักกันเท่า ใด
แต่วันหนึ่งฉัน คงต้อง ไป
ดังเช่นดาวลอยลับ ไกลสู่ฟ้า
ดาวที่สุดปลายฟ้า
ภูผา สี เงิน
อยู่ ไกล กัน เหลือเกิน

ผลงานเพลง ของ ละคร

ฟังเพลง online ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน