เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดูเธอเปลี่ยนไป – ละคร คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดูเธอเปลี่ยนไป

ดูเธอเปลี่ยนไป – ละคร

ดนตรี 7 ห้อง..5…6…
7 ฉันน้อยใจนักช้ำใจจนสุดฝืน
สุดกล้ำกลืนในหัวใจ
ดนตรี 3 ห้อง..2…
3… ดูเธอเปลี่ยนไป
ไม่สนใจฉันเหมือนก่อน ใยตัดรอน
ไม่สนใจฉันเหมือนเคย
ไม่สนใจฉันเหมือนเคย
ไม่สนเลยคำสัญญา
รักและห่วงใย
เธอในใจไม่เคลือบแคลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ใยแหนงหน่ายใยร้างรา
ใยแหนงหน่ายใยร้างรา
ใยไม่พารักฉันคืน
ฉันรักเธอแล้ว
ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจ
แล้วไฉนใจเธอถึงเป็นอื่น
ฉันน้อยใจนักช้ำใจจนสุดฝืน
สุดกล้ำกลืน ในหัวใจ
หรือรักจืดจาง
จนเหิรห่างแน่แท้เชียว
แม้หน่อยเดียว
ไม่เหลียวแลเลยหรือไร
ไม่เหลียวแลเลยหรือไร
ไม่เห็นใจเลยหรือเธอ
ดนตรี 7 ห้อง..5…6…
7 ฉันรักเธอแล้ว
ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจ
แล้วไฉนใจเธอถึงเป็นอื่น
ฉันน้อยใจนักช้ำใจจนสุดฝืน
สุดกล้ำกลืนในหัวใจ
หรือรักจืดจาง
จนเหิรห่างแน่แท้เชียว
แม้หน่อยเดียว
ไม่เหลียวแลเลยหรือไร
ไม่เหลียวแลเลยหรือไร
ไม่เห็นใจเลยหรือเธอ
(ดูเธอเปลี่ยนไป
รักและห่วงใย
หรือรักจืดจาง)
(ดูเธอเปลี่ยนไป
รักและห่วงใย
หรือรักจืดจาง)
(ดูเธอเปลี่ยนไป
รักและห่วงใย
หรือรักจืดจาง)

รวมผลงานเพลง ของ ละคร

ฟังเพลงฟรี ดูเธอเปลี่ยนไป