เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ต่างใจเดียวกัน – ละอองฟอง เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ต่างใจเดียวกัน

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ต่างใจเดียวกัน – ละอองฟอง

ดนตรี : / Amaj7 / Amaj7 / G#m7 / G#m7 / F#m7 / F#m7 / Emaj7 / Emaj7 /


Amaj7
บอกรัก ทำเป็นไม่รู้ ฉัน
G#m7
บอกนก เธอบอกว่าไม้ ฉัน
F#m7
เลือกซ้าย เธอว่าทางขวา ดี
Emaj7
กว่าไหม

Amaj7
บอกร้อน เธอบอกว่าหนาว ฉัน
G#m7
ตื่นสาย เธอให้ตื่นเช้า ฉัน
F#m7
หยุดแล้ว เธอล่ะจะรีบไป
Emaj7
ไหน


รู้อยู่ว่า
E7
ใจนะใจไม่เคยเหนื่อย
E6
ใจนะใจไม่เคยเบื่อ
E
กัน

Emaj7
เราบางทีแม้จะต่าง
E7
เราจูงมือไม่เคยห่าง
A
เรามีเราแค่เธอกับฉัน


** 
ต่างแค่
G#m7
ไหนสอง
C#7
ใจก็อยู่
F#m7
ข้างกัน เ
B7
รายังไปด้ว
G#m7
ยกัน แม้
C#7
วันคืนจะ
F#m7
หมุนไป 
B7
 

นานแค่
G#m7
ไหนสองเ
C#7
ราก็อยู่
F#m7
ข้างกัน เ
B7
รายังไปด้ว
G#m7
ยกัน  ก็เ
C#7
พราะว่าเรา
F#m7
ต่าง  
B7
ใจ  
Emaj7
เดียว


Amaj7
ขอบฟ้าเธอว่าขอบน้ำ ฉัน
G#m7
ชอบสวนเธอชอบสยาม ฉัน
F#m7
ชอบซื้อเธอบอกไม่ซื้อดี
Emaj7
กว่าไหม

Amaj7
มาช้าเธอก็ไม่ชอบรอ
G#m7
มาแล้วเธอก็ทำหน้างอ
F#m7
อยากซึ้งเธอกลับไม่ซึ้งเลย
Emaj7
นะ


( ซ้ำ * )


ต่างแค่
G#m7
ไหนสอง
C#7
ใจก็อยู่
F#m7
ข้างกัน เ
B7
รายังไปด้ว
G#m7
ยกัน แม้
C#7
วันคืนจะ
F#m7
หมุนไป 
B7
 

นานแค่
G#m7
ไหนสองเ
C#7
ราก็อยู่
F#m7
ข้างกัน เ
B7
รายังไปด้ว
G#m7
ยกัน ถึงแม้ว่าเรา
F#m7
ต่าง  
B7
 


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / G#m7 C#7 / F#m7 B7 / ( 4 ครั้ง )/ Emaj7 /

ดนตรี : / G#m7 C#7 / F#m7 B7 / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ ** )

ศิลปิน นักร้อง ละอองฟอง

ฟังเพลงฟรี ต่างใจเดียวกัน