คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ถูกทุกข้อ – ลาบานูน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถูกทุกข้อ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ถูกทุกข้อ – ลาบานูน

ดนตรี : / C / C / Am / Am / F / G / C / C /


 
ก็คงต้อง
C
รับเต็มตัว ว่า
G
รักเธอเต็มเปา ต้
Am
องยกหัวใจเรา
Em
ให้เธอไปทั้งใจ

 
เจอะ
F
คนอย่างนี้ ลองป
C
ล่อยไปสิ 
G
จะบ้าเรอะไง

 
ต่อให้ช
C
นะใครมา ก็แ
G
พ้หัวใจเธอ ค
Am
นนี้ที่ได้เจอ ลง
Em
ตัวไม่เหมือนใคร

 
เข้า
F
กันดีนัก เธอต
C
อบโจทย์รักได้ต
G
รงกับใจ ถูกทุ
C
กข้อเล
G
ย 


C
เมื่อไหร่ที่มีคำถาม 
Em
ก็หาคำตอบ 
F
โลกนี้ก็เหมือนข้อสอบ ต้อง
G
คิดต้องอ่าน

C
บางสิ่งก็ดูสับสน ต้อง
Em
ค้นตั้งนาน 
F
บางอย่างแค่เพียงมองผ่าน 
G
ก็พอมั่นใจ

 
อย่างที่
F
ฉันพบกับเธอนั้นเ
G
ข้าที ยิ่
Em
งคบก็ยิ่งดียิ่งเ
Am
ข้าใจ จะ
F
กี่คำถาม คำ
G
ตอบสุดท้ายก็คือ
Am
เธอ    
G
 


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / C / C / Am / Am /

ดนตรี : / C / G / Am / Em / F / C / G / G /


C
มันอาจไม่มีเหตุผล ไ
Em
ม่รู้ทำไม 
F
แค่ทำตามเสียงหัวใจ ที่
G
มันเรียกร้อง

 
อย่างที่
F
ฉันมีตัวเธอข้า
G
งข้างกาย ยิ่
Em
งคบยิ่งดูใจยิ่ง
Am
คล้องจอง หมดค
F
วามสงสัย ก็ใ
G
จมันฟ้องว่าคือ
Am
เธอ    
G
 


( ซ้ำ * )


 
ถูกทุก
C
ข้อเลย
G
 ถูกทุก
C
ข้อเลย
G
 ถูกทุก
C
ข้อเลย
G
 


ดนตรี : / C / C / Am / Am / C / C / Am /

เจ้าของผลงานเพลง โดย ลาบานูน

ฟังเพลงใหม่ ถูกทุกข้อ