เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตเราจูงเอง – วงทู เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตเราจูงเอง

ชีวิตเราจูงเอง – วงทู

ดนตรี 17 Bars..15…
16…17 มันคงไม่ง่าย
หรอกชีวิตคน
เกิดมาก็ต้องทนไป
แต่มันก็คงไม่ยากเท่าไร
ถ้าใจมันสู้ปัญหา
อย่าเบื่อหน่ายกับชีวิต
กลั้นใจอีกสักนิด
จะทำอะไรอะไร ก็ค่อยค่อยคิด
สักวันมันก็คงได้มา
ชีวิตเราเราจูงเอง จูงไป
ชีวิตเราเราไปเอง ตามใจ
ชีวิตเราเราทำเอง ทำไป
สักวันมันคงดี ดังใจ
เวลาที่ใจอับจนหนทาง
หยุดพักเพิ่มแรงสักนิด
มันคงไม่มีหรอกพรหมลิขิต
แต่เราคือคนลิขิตเอง
อย่าเบื่อหน่ายกับชีวิต
กลั้นใจอีกสักนิด
จะทำอะไรอะไร ก็ค่อยค่อยคิด
สักวันมันก็คงได้มา
ชีวิตเราเราจูงเอง จูงไป
ชีวิตเราเราไปเอง ตามใจ
ชีวิตเราเราทำเอง ทำไป
สักวันมันคงดี ดังใจ
ดนตรี 9 Bars..7…
8…9 อย่าเบื่อหน่ายกับชีวิต
กลั้นใจอีกสักนิด
จะทำอะไรอะไร ก็ค่อยค่อยคิด
สักวันมันก็คงได้มา
ชีวิตเราเราจูงเอง จูงไป
ชีวิตเราเราไปเอง ตามใจ
ชีวิตเราเราทำเอง ทำไป
สักวันมันคงดี ดังใจ
ชีวิตเราเราจูงเอง จูงไป
ชีวิตเราเราไปเอง ตามใจ
ชีวิตเราเราทำเอง ทำไป
สักวันมันคงดี ดังใจ
ชีวิตเราเราจูงเอง จูงไป
ชีวิตเราเราไปเอง ตามใจ
ชีวิตเราเราทำเอง ทำไป
สักวันมันคงดี ดังใจ
ชีวิตเราเราจูงเอง จูงไป
ชีวิตเราเราไปเอง ตามใจ
ชีวิตเราเราทำเอง ทำไป
สักวันมันคงดี ดังใจ

เจ้าของผลงานเพลง ของ วงทู

ฟังเพลง online ชีวิตเราจูงเอง